Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

       

Laaja tuloslaskelma
MEUR 2015 2014
Tilikauden nettotulos 451 351
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 7 -29
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -2 4
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä 5 -25
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot 23 56
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 2 4
Rahavirran suojaukset
arvonmuutokset -23 -85
siirretty tuloslaskelmaan 21 12
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Rahavirran suojaukset
arvonmuutokset 4 24
siirretty tuloslaskelmaan -5 -4
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä 21 5
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 26 -20
Tilikauden laaja tulos yhteensä 477 332
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 468 323
Määräysvallattomat omistajat 9 9
477 332

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.