Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuuspohjaisen
nettovelan
uudelleen-
määrittämi-
sestä johtuvat
erät
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 336 61 -85 -13 -43 1 587 1 844 40 1 884
Muuntoerot 56 56 4 59
Rahavirran suojaukset
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen -61 -61 -61
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 8 8 8
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -22 -22 -22
Muut muutokset -4 -4 -4
Laajan tuloksen erät 56 -53 -22 -4 -23 4 -20
Tilikauden tulos 347 347 5 351
Tilikauden laaja tulos yhteensä 56 -53 -22 343 323 9 332
Liiketoimet omistajien kanssa
maksetut osingot -207 -207 -3 -210
Oma pääoma 31.12.2014 336 61 -30 -66 -65 1 723 1 960 45 2 005
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuuspohjaisen
nettovelan
uudelleen-
määrittämi-
sestä johtuvat
erät
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015 336 61 -30 -66 -65 1 723 1 960 45 2 005
Muuntoerot 23 23 2 25
Rahavirran suojaukset
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen -20 -20 -20
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 16 16 16
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 29 -24 5 5
Laajan tuloksen erät 23 -4 29 -24 24 2 26
Tilikauden tulos 444 444 7 451
Tilikauden laaja tulos yhteensä 23 -4 29 420 468 9 477
Liiketoimet omistajien kanssa
maksetut osingot -227 -227 -13 -240
Oma pääoma 31.12.2015 336 61 -6 -70 -36 1 916 2 201 41 2 242

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.