Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin
MEUR 10–12/2015 7–9/2015 4–6/2015 1–3/2015 10–12/2014 7–9/2014
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 1 590 1 222 1 230 988 1 549 1 117
Liiketoiminnan muut tuotot 18 12 13 7 17 10
Kulut -1 379 -1 058 -1 081 -868 -1 375 -964
Poistot ja arvonalentumiset -33 -32 -30 -29 -30 -29
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 6 5 5 2 4 7
Liiketulos 202 149 137 100 166 141
Rahoitustuotot ja -kulut -2 -17 3 -18 -9 -12
Tulos ennen veroja 199 132 140 82 157 129
Tuloverot -41 -35 -31 -18 -27 -31
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 159 97 109 64 129 98
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 22 -9 -13
Tilikauden nettotulos 159 97 109 86 121 85
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 157 95 107 85 118 84
Määräysvallattomat omistajat 2 2 2 1 3 1
159 97 109 86 121 85
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 0,79 0,49 0,54 0,32 0,64 0,50
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa 0,11 -0,04 -0,07
Tulos/osake, euroa 0,79 0,49 0,54 0,43 0,60 0,43

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.