Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Yritysmyynnit
Kaksitahtimoottoreiden liiketoiminnan kauppa Winterthur Gas & Diesel Ltd (WinGD) -yhteisyritykselle saatettiin loppuun tammikuussa. Wärtsilän omistusosuus WinGD:stä on 30% ja China State Shipbuilding Corporationin (CSSC) omistusosuus 70%. Myyntitransaktion seurauksena on kirjattu 24 milj. euroa raportointikauden tulokseen lopetetuista toiminnoista.
Kolmannen neljänneksen 2014 aikana kaksitahtiliiketoiminta luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja niihin liittyvät velat on esitetty omilla riveillään taseessa.
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista
MEUR 2015
Lopetetut toiminnot
Kulut -2
Osakkeiden myyntivoitto 24
Liiketulos 22
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa 0,11
Lopetettujen toimintojen rahavirta
MEUR 2015
Investointien rahavirta 44
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 44

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.