Sulje

Johtokunnan toiminta

Yhtiön johtokunnassa on yhdeksän jäsentä: toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, Energy Solutions-, Marine Solutions‑ ja Services-liiketoimintojen johtajat, Chief Digital Officer, viestintäjohtaja, henkilöstöjohtaja sekä yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaava johtaja. Yhtiön hallitus nimittää johtokunnan jäsenet ja vahvistaa heidän palkka- ja muut sopimusehtonsa.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Johtokunta käsittelee konsernin ja liiketoimintojen strategia-asioita, investointeja, tuotepolitiikkaa, konsernirakennetta ja ohjausjärjestelmiä sekä valvoo yhtiön toimintaa.

Talous- ja rahoitusjohtajan päävastuita ovat konsernin taloushallinto, rahoitustoiminta (mukaan lukien projekti- ja  asiakasrahoitus), verotus ja prosessien kehittäminen sekä konsernin suunnittelutoiminnot. Liiketoimintojen johtajat vastaavat kukin oman globaalin toimialansa myyntivolyymista ja kannattavuudesta apunaan konsernin eri maissa toimivat tytäryhtiöt. Chief Digital Officer johtaa konsernin tietohallinto-organisaatiota ja vastaa Wärtsilän digitaalisen strategian määrittelystä, kehittämisestä ja toteuttamisesta, organisaationsa rakenteesta sekä digitaalisesta hallinnosta tiiviissä yhteistyössä toimitusjohtajan ja muiden johtokunnan jäsenten kanssa. Konsernin yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaavan johtajan päävastuita ovat yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat, aineettoman omaisuuden hallinta, kestävä kehitys, ympäristöasiat sekä työterveys- ja työturvallisuusasiat. Konsernin henkilöstöjohtaja vastaa henkilöstöjohtamisen prosesseista. Konsernin viestintäjohtajan päävastuuna on sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä brändin rakentaminen. Johtokunnan jäsenten henkilötiedot, vastuualueet ja omistukset on esitetty osassa Johtokunnan jäsenten CV:t.

Johtokunta vuonna 2016

Johtokunta kokoontui 14 kertaa vuonna 2016. Tärkeimpiä johtokunnan käsittelemiä asioita olivat markkinoiden kehittyminen ja liiketoimintastrategia, uudet kasvualueet ja yhtiön kannattavuus sekä kilpailukyvyn kehittämiseen ja kustannuksiin liittyvät asiat. Asialistan keskeisiä teemoja olivat myös digitalisaatio ja toiminnan erinomaisuus. Lisäksi tärkeä aihe oli Eniramin ja American Hydron osto sekä näihin yrityskauppoihin liittyvän integraatioprosessin suunnittelu ja toteutus. Edelleen tärkeä painopistealue oli Wärtsilän organisaatiorakenteen jatkuva kehittäminen ja organisaatiomuutosten toteutus. Johtokunta kiinnitti erityistä huomiota myös markkinoiden, toimintaympäristöä säätelevien määräysten, tilauskertymän ja tuotantokapasiteetin kehitykseen sekä alihankkija- ja muihin sidosryhmäsuhteisiin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.