Sulje

Wärtsilän riskiprofiilit ja vastuut

Riskit Riskiprofiili Politiikka tai muu ohje Vastuullinen taho
Strategiset riskit   Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Wärtsilän hallitus, johtokunta ja liiketoiminnat
Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gifsquare-blue.gif      Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Johtokunta ja liiketoiminnat
Markkina- ja asiakasriski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gifsquare-blue.gif Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Johtokunta ja liiketoiminnat
Kilpailutilanne- ja hintariski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gifsquare-blue.gif Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Johtokunta ja liiketoiminnat
Poliittiset ja lainsäädännölliset riskit square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gif Erilaiset ohjeet ja riskienhallintapolitiikka Liiketoiminnat ja T&K-, riskienhallinta- ja lakiasiaintoiminnot
Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät riskit square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gif Laatu-, työterveys- ja turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka, toimintaperiaatteet, johtamisjärjestelmät
(ISO 14001 & OHSAS 18001)
Liiketoiminnat, T&K- ja kestävän kehityksen toiminto
Teknologiariski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gif Patentti- ja teollisuusoikeudet, tuotetakuut Liiketoiminnat ja T&K-toiminto
Operatiiviset riskit   Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Johtokunta ja liiketoiminnat
Valmistusriski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gif Tuotantojärjestelmät, liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat Tuotanto ja liiketoiminnat
Toimittaja- ja alihankkijariski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gif Toimittajavaatimukset ja hallintajärjestelmä, liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat Liiketoiminnat ja hankintatoiminto
Tuotteiden elinkaari- ja tuotevastuuriski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gif Johtamisjärjestelmä (ISO 9001), turvallisuusohjeet ja -käsikirjat, riskienhallintapolitiikka, T&K:n riskientorjuntaohjeet Tuotanto, T&K-toiminto, liiketoiminnat sekä riskienhallinta-, laatu- ja lakiasiaintoiminnot
Sopimusriskit square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gifsquare-blue.gif Vakiosopimukset, konsernin myyntisopimuspolitiikka Lakiasiaintoiminto ja liiketoiminnat
Raaka-aineiden hintariski square-dark-orange.gif Tuotantokustannusten hallinta Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Tietoturvariski square-dark-orange.gif Tietoturvan periaatteet, kyberturvallisuusstrategia Liiketoiminnat ja IM-toiminto
Poikkeamiin liittyvät riskit square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gif Toimintaperiaatteet, korruption vastainen politiikka, compliance-politiikka Liiketoiminnot, Compliance-toiminto
Vahinkoriskit   Riskienhallintapolitiikka ja -ohjeet Liiketoiminnat ja riskienhallintotoiminto
Henkilöstöriskit square-dark-orange.gif Johtamisjärjestelmä (OHSAS 18001), matkustusturvaohjeet, kriisinhallintaohjeet, "läheltä piti" -tilanteet ja kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmat Liiketoiminnat, henkilöstö-, riskienhallinta-, EHS- ja turvallisuustoiminnot
Luonnonkatastrofit square-dark-orange.gif Kriisinhallintaohjeet, Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat Liiketoiminnat ja riskienhallintatoiminto
Tulipalot, kuljetusvahingot ym. square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gif Johtamisjärjestelmät (ISO 14001 & OHSAS 18001), kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmat Liiketoiminnat, riskienhallintatoiminto ja kiinteistöyksikkö
Rahoitusriskit   Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Valuuttakurssiriski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gif Rahoituspolitiikka Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Korkoriski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gif Rahoituspolitiikka Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gif Rahoituspolitiikka Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Luottoriski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gif Rahoitus- ja luottopolitiikka Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto

 

Matala    square-dark-orange.gif square-light-orange.gif square-dark-gray.gif square-light-gray.gif square-blue.gif    Korkea

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.