Sulje

GRI- ja UNGC-indeksit

Yleinen sisältö

STRATEGIA JA ANALYYSI
       
GRI Sisällysluettelo Linkit Huomiot UNGC
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Konsernijohtajan katsaus   icon-gri-black-dot.png  
G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Riskit ja riskien hallinta
Konsernin strategia
Tavoitteemme
Energy Solutions ja kestävä kehitys
Marine Solutions ja kestävä kehitys
Services ja kestävä kehitys
Kestävän kehityksen innovaatiot
Ks. myös liiketoimintastrategiaosiot icon-gri-black-dot.png  
        
ORGANISAATION TAUSTAKUVAUS
        
GRI Sisällysluettelo Linkit  Huomiot UNGC
G4-3 Organisaation nimi Wärtsilä lyhyesti   icon-gri-black-dot.png
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut Wärtsilä lyhyesti
Energy Solutions
Marine Solutions
Services
  icon-gri-black-dot.png
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti Osakkeet ja osakkeenomistajat Helsinki, Suomi  icon-gri-black-dot.png 
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii Wärtsilä lyhyesti
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
www.wartsila.com icon-gri-black-dot.png
G4-7 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Osakkeet ja osakkeenomistajat   icon-gri-black-dot.png 
G4-8 Markkina-alueet Wärtsilä lyhyesti   icon-gri-black-dot.png 
G4-9 Organisaation koko Wärtsilä lyhyesti
Osakkeenomistajat
  icon-gri-black-dot.png
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan Sosiaaliset tiedot   icon-gri-black-dot.png
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Vastuullinen liiketoiminta 58% Wärtsilän työntekijöistä kuului kollektiivisten työehtosopimusten piiriin vuonna 2016. icon-gri-black-dot.png 
G4-12 Organisaation toimitusketju Toimitusketjun hallinta   icon-gri-black-dot.png 
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Rakennemuutokset
Hallituksen toimintakertomus
  icon-gri-black-dot.png
G4-14 Varovaisuuden periaatteen noudattaminen Tuotesuunnittelun periaatteet
Riskit ja riskien hallinta
Tutkimus ja kehitys
   
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet( tai aloitteet) Ohjaavat periaatteet    
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Sidosryhmäsuhteet    
        
TUNNISTETUT OLENNAISET NÄKÖKOHDAT JA LASKENTARAJAT
        
 GRI Sisällysluettelo  Linkit  Huomiot UNGC
G4-17 Konsernin laskentaraja Olennaisuusarviointi    
G4-18 Raportin sisällönmäärittely Olennaisuusarviointi    
G4-19 Olennaiset näkökohdat Olennaisuusarviointi    
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Olennaisuusarviointi    
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella Olennaisuusarviointi    
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Olennaisuusarviointi    
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Olennaisuusarviointi    
       
SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS
       
GRI Sisällysluettelo Links Huomiot UNGC
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmäsuhteet   icon-gri-black-dot.png
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmäsuhteet   icon-gri-black-dot.png
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmäsuhteet   icon-gri-black-dot.png
G4-27 Sidosryhmien esiin nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmäsuhteet   icon-gri-black-dot.png
       
RAPORTIN KUVAUS
       
GRI Sisällysluettelo Linkit Huomiot UNGC
G4-28 Raportointijakso Raportointiprofiili   icon-gri-black-dot.png
G4-29 Edellisen raportin päiväys Raportointiprofiili   icon-gri-black-dot.png
G4-30 Raportin julkaisutiheys Raportointiprofiili   icon-gri-black-dot.png
G4-31 Yhteystiedot josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja Raportointiprofiili   icon-gri-black-dot.png
G4-32 GRI-sisältövertailu Olennaisuusarviointi
Riippumaton varmennusraportti
  icon-gri-black-dot.png
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen Riippumaton varmennusraportti   icon-gri-black-dot.png
       
HALLINTO
       
GRI Sisällysluettelo Linkit Huomiot UNGC
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
Hallitus
  icon-gri-black-dot.png
G4-35 Vastuunjako Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
Hallitus
  icon-gri-black-dot.png
G4-36 Vastuuhenkilöt Johtokunta   icon-gri-black-dot.png
G4-37 Sidosryhmien konsultointi Varsinainen yhtiökokous
Sisäinen valvonta
  icon-gri-black-dot.png 
G4-38 Hallituksen kokoonpano Hallitus   icon-gri-black-dot.png
G4-39 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallitus   icon-gri-black-dot.png
G4-40 Hallituksen valinta Varsinainen yhtiökokous
Hallitus
Nimitysvaliokunta ehdottaa uusia jäseniä hallitukseen. Valiokunta konsultoi suurimpia osakkeenomistajia ja ottaa ehdotuksissaan huomioon hallituksen erityistarpeet, mukaan lukien osaaminen kestävän kehityksen alueella ja monimuotoisuus / kestävää kehitystä koskeva osaaminen ja monimuotoisuus. icon-gri-black-dot.png
G4-41 Eturistiriitojen välttäminen  Hallitus
Sisäpiirihallinto
Osakkeenomistajat
  icon-gri-black-dot.png
G4-42 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Hallitus
Sisäinen valvonta
  icon-gri-black-dot.png
G4-43 Hallituksen pätevyys Sisäinen valvonta
Johtokunta
  icon-gri-black-dot.png
G4-44 Hallituksen suorituksen arviointi Hallitus Arviointi on yleisluontoinen, mutta siihen sisältyvät tarvittaessa myös kestävää kehitystä koskevat kysymykset. Arviointi vaikuttaa osittain hallituksen jäsenten vaihdoksiin. icon-gri-black-dot.png
G4-45 Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja hallinnassa Hallitus
Riskit ja riskien hallinta
  icon-gri-black-dot.png
G4-46 Hallituksen rooli riskienhallinnan tehokkuuden arvioinnissa Hallitus   icon-gri-black-dot.png
G4-47 Riskiarviointien frekvenssi Hallitus
Hallituksen valiokunnat
Sisäinen valvonta
13 kokousta vuonna 2016. icon-gri-black-dot.png
G4-48 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Raportointiprofiili   icon-gri-black-dot.png
G4-49 Epäkohtien kommunikointi Sisäinen valvonta   icon-gri-black-dot.png
G4-50 Hallitukselle raportoidut epäkohdat   Tietoa ei julkisteta.  
G4-51 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Palkat ja palkitseminen 2016   icon-gri-black-dot.png
G4-52 Palkitsemisjärjestelmät Hallituksen valiokunnat
Henkilöstökäytännöt
  icon-gri-black-dot.png
G4-53 Sidosryhmien näkemysten huomiointi Palkat ja palkitseminen 2016   icon-gri-black-dot.png
G4-54 Korkeimman ja keskimääräisen vuosiansion suhde toimintamaittain   Tietoa ei julkisteta.   
G4-55 Korkeimman ja keskimääräisen vuosiansion muutos toimintamaittain   Tietoa ei julkisteta.   
       
LIIKETOIMINNAN EETTISYYS
       
GRI Sisällysluettelo Linkit Huomiot UNGC
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Konsernin strategia
Ohjaavat periaatteet
  icon-gri-black-dot.png
G4-57 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto Toimintaperiaatteet
Määräystenmukaisuus
  icon-gri-black-dot.png
G4-58 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Toimintaperiaatteet
Määräystenmukaisuus
  icon-gri-black-dot.png

 

Erityinen sisältö

Johtamistavan kuvaus ja tunnusluvut
LUOKKA: TALOUDELLINEN VASTUU
         
GRI Sisällysluettelo Linkit Huomiot UNGC Olennaisen näkökohdan tunnusluvut
G4-Yleinen johtamistavan kuvaus (DMA) Johtamistapa www.wartsila.com/sustainability icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
Olennainen näkökohta: TALOUDELLISET TULOKSET
G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Taloudelliset tulokset     icon-gri-black-dot.png
G4-EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan Taloudelliset tulokset     icon-gri-black-dot.png
G4-EC3 Organisaation eläkesitoumusten kattavuus Taloudelliset tulokset     icon-gri-black-dot.png
G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset Taloudelliset tulokset     icon-gri-black-dot.png
MARKKINA-ASEMA
G4-EC5 Tavanomaisten alkupalkkojen ja paikallisen minimipalkan suhde organisaation merkittävissä toimipaikoissa Markkina-asema Raportoitu osittain. icon-gri-black-dot.png  
G4-EC6 Paikallisyhteisöstä palkatun ylemmän johdon prosenttiosuus organisaation merkittävissä toimipaikoissa Markkina-asema   icon-gri-black-dot.png  
          
LUOKKA: YMPÄRISTÖ
          
GRI Sisällysluettelo Linkit Huomiot UNGC Olennaisen näkökohdan tunnusluvut
MATERIAALIT
G4-EN1 Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan Materiaalit   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN2 Kierrätettyjen materiaalien osuus Materiaalit Raportoitu osittain. Kierrätettyjen materiaalien osuus vaihtelee välillä 20-95% riippuen toimitusketjuun kuuluvien metallinkierrätysyritysten käyttämästä uunista ja valimosta. Yritysten suuren määrän vuoksi tarkkaa prosenttilukua on mahdoton antaa. icon-gri-black-dot.png  
ENERGIA
G4-EN3 Organisaation oma energian kulutus Energia   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN5 Energiaintensiteetti Energia   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN6 Energiankulutuksen vähentäminen Energia   icon-gri-black-dot.png  
VESI
G4-EN8 Kokonaisvedenotto vesilähteittäin Vesi   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN9 Vesilähteet, joihin organisaation vedenotolla on merkittävä vaikutus Vesi   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN10 Kierrätetyn ja uudelleenkäytetyn veden osuus ja kokonaismäärä Vesi   icon-gri-black-dot.png  
PÄÄSTÖT
G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) Päästöt   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) Päästöt   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3) Päästöt   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN18 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Päästöt   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN19 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Päästöt Matkustamisen vähenemisestä johtuvan kasvihuonepäästöjen vähenemisen tarkkaa määrää on mahdoton arvioida, eli luku olisi täysin hypoteettinen. icon-gri-black-dot.png  
G4-EN21 Typen oksidien (NOx), rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan Päästöt   icon-gri-black-dot.png  
JÄTEVEDET JA JÄTTEET
G4-EN22 Päästöt vesistöön jaoteltuna päästölajeittain ja kohteen mukaan Jätevedet ja jätteet   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti Jätevedet ja jätteet   icon-gri-black-dot.png    
G4-EN24 Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus Määräystenmukaisuus   icon-gri-black-dot.png    
Olennainen näkökohta: TUOTTEET JA PALVELUT
G4-EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus Tuotteet ja palvelut  www.wartsila.com/sustainability icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
G4-EN28 Kierrätettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien suhteellinen osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäin   Ei koske Wärtsilää icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png 
Olennainen näkökohta: MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS
G4-EN29 Merkittävät ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot Määräystenmukaisuus   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png 
YLEISET
G4-EN31 Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja investoinnit tyypeittäin Kustannukset   icon-gri-black-dot.png    
YMPÄRISTÖASIOIHIN LIITTYVIEN EPÄKOHTIEN VALITUSMEKANISMIT
G4-EN34 Ympäristöasioihin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä Määräystenmukaisuus   icon-gri-black-dot.png    
           
LUOKKA: SOSIAALINEN VASTUU
          
GRI Sisällysluettelo  Linkit  Huomiot UNGC Olennaisen näkökohdan tunnusluvut
ALALUOKKA: HENKILÖSTÖ JA TYÖOLOSUHTEET
TYÖLLISTÄMINEN
G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Työllistäminen   icon-gri-black-dot.png  
G4-LA2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa- aikaiselle henkilöstölle  Työllistäminen      
HENKILÖSTÖN JA TYÖNANTAJAN VÄLISET SUHTEET
G4-LA4 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika ja sen sisältyminen kollektiivisiin työehtosopimuksiin Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet   icon-gri-black-dot.png  
Olennainen näkökohta: TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS
G4-LA5 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna henkilöstön ja johdon yhteisissä virallisissa työsuojelutoimikunnissa Työterveys- ja turvallisuus   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
G4-LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan Työterveys- ja turvallisuus Raportoitu osittain. Työntekijöiden luokittelu sukupuolen mukaan ei ole raportoitu johtuen yksityisyyden suojan lakisääteisistä rajoituksista, mutta luokittelu alueittain tullaan raportoimaan vuoden 2017 vuosikertomuksessa. Tiedon saatavuus alihankkijoiden osalta tullaan tutkimaan ja analysoimaan vuonna 2017. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
G4-LA7 Työperäisille sairauksille altistavissa tehtävissä työskentelevät työntekijät Työterveys- ja turvallisuus   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
G4-LA8 Ammattiliittojen kanssa tehtyjen sopimusten sisältämät terveys- ja turvallisuusteemat Vastuullinen liiketoiminta Joissakin tapauksissa työehtosopimuksiin sisällytetään myös työterveys- ja -turvallisuusasioita. Yksityiskohtainen listaus aihepiireistä ei käytössä, sillä sitä ei pidetä merkityksellisenä tietona. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
Olennainen näkökohta: KOULUTUS
G4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin Koulutus   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
G4-LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa Koulutus Uudelleenjärjestelytilanteissa voidaan tarjota erityyppistä koulutusta, mutta toimenpiteet yksilöidään kuitenkin tapauskohtaisesti.   icon-gri-black-dot.png
G4-LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Koulutus   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png 
MONIMUOTOISUUS JA TASAVERTAISET MAHDOLLISUUDET
G4-LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaan Työllistäminen
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
  icon-gri-black-dot.png  
TYÖOLOIHIN LIITTYVIEN EPÄKOHTIEN VALITUSMEKANISMIT
G4-LA16 Työoloihin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä Määräystenmukaisuus   icon-gri-black-dot.png  
      
ALALUOKKA: IHMISOIKEUDET
SYRJINTÄKIELTO
G4-HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Määräystenmukaisuus   icon-gri-black-dot.png    
YHDISTYMISEN VAPAUS JA TYÖEHTOSOPIMUSOIKEUDET
G4-HR4 Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta yhdistymisen vapautta ja oikeutta kollektiivisesti neuvoteltuihin työehtosopimuksiin on rikottu tai sen on tunnistettu olevan vaarassa olla toteutumatta, ja näiden oikeuksien tukemiseksi toteutetut toimenpiteet Määräystenmukaisuus
Toimitusketjun hallinta
  icon-gri-black-dot.png    
LAPSITYÖVOIMA
G4-HR5 Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta on tunnistettu merkittävä lapsityövoiman käytön riski, ja lapsityövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimenpiteet Määräystenmukaisuus
Toimitusketjun hallinta
  icon-gri-black-dot.png    
PAKKO- JA RANGAISTUSTYÖVOIMA
G4-HR6 Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta on tunnistettu merkittävä pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riski, ja pakko- ja rangaistustyövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimenpiteet Määräystenmukaisuus
Toimitusketjun hallinta
  icon-gri-black-dot.png    
IHMISOIKEUKSIIN LIITTYVIEN EPÄKOHTIEN VALITUSMEKANISMIT
G4-HR12 Ihmisoikeuksin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä Määräystenmukaisuus   icon-gri-black-dot.png    
ALALUOKKA: YHTEISKUNTA
Olennainen näkökohta: LAHJONTA JA KORRUPTION VASTAISUUS
G4-SO3 Lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden lukumäärä ja prosenttiosuus sekä tunnistetut merkittävät riskit Riskit ja riskien hallinta Riskienhallintaprosessit kattavat 100% toiminnoistamme. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
G4-SO4 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Kestävän kehityksen tavoitteet Raportoitu osittain. Työntekijöiden luokittelu työntekijäluokkiin ja – alueisiin, sekä liiketoimintakumppaneittain, tullaan tutkimaan ja analysoimaan vuonna 2017. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
G4-SO5 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain Määräystenmukaisuus   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
POLIITTINEN VAIKUTTAMINEN
G4-SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain Määräystenmukaisuus   icon-gri-black-dot.png    
KILPAILUN RAJOITUKSET
G4-SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset Määräystenmukaisuus        
Olennainen näkökohta: MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS
G4-SO8 Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä Määräystenmukaisuus              icon-gri-black-dot.png
YHTEISKUNNALLISIIN VAIKUTUKSIIN LIITTYVIEN EPÄKOHTIEN VALITUSMEKANISMIT
G4-SO11 Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä Määräystenmukaisuus        
ALALUOKKA: TUOTEVASTUU
ASIAKKAIDEN TERVEYS JA TURVALLISUUS
G4-PR2 Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan Määräystenmukaisuus        
TUOTE- JA PALVELUTIEDOT
G4-PR4 Tuote- ja palveluinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan Määräystenmukaisuus        
G4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Tuote- ja palvelu tiedot        
MARKKINOINTIVIESTINTÄ
G4-PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan Määräystenmukaisuus        
ASIAKKAIDEN YKSITYISYYDEN SUOJA
G4-PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä Määräystenmukaisuus        
Olennainen näkökohta: MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS
G4-PR9 Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien sakkojen rahamääräinen arvo Määräystenmukaisuus     icon-gri-black-dot.png   

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.