Sulje

Kestävän kehityksen johtaminen

Wärtsilän kestävään kehityksen tähtäävää toimintaa johdetaan järjestelmällisesti kestävän kehityksen olennaiset näkökohdat ja vaikutukset kattavien konsernitason toimintaperiaatteiden ja hallintajärjestelmien kautta. Wärtsilän noudattamat maailmanlaajuiset periaatteet yhdessä yhtiön arvojen kanssa yhdenmukaistavat kestävän kehityksen toimintatavat. Wärtsilän sisäinen konsernikäsikirja sisältää kuvauksen konserninlaajuisesti sovellettavista työtavoista ja vastuista sekä johtamisjärjestelmän rakenteesta. Wärtsilän hallinnointi- ja riskienhallintaperiaatteet sekä tärkeimmät kestävään kehitykseen liittyvät riskit on esitetty Hallinnointi-katsauksessa.

Wärtsilän kestävän kehityksen johtamisen tärkeimmät elementit on kuvattu alla olevassa taulukossa. Toimintaperiaatteet luovat perustan yhtenäisille johtamiskäytännöille. Johtamismallia sovelletaan kaikkiin olennaisiin näkökohtiin, ja se kattaa tarvittavat työtavat, prosessit ja järjestelmät merkittävien taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien vaikutusten hallintaan ja seurantaan arvoketjussa.

Toimintaperiaatteet Johtamistapa Olennaiset näkökohdat

 

  • Henkilöstön osaaminen ja kehitys
  • Wärtsilän tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutukset
  • Työterveys ja -turvallisuus
  • Lakien ja määräysten noudattaminen
  • Korruption ja lahjonnan vastaiset menettelyt
  • Taloudelliset vaikutukset sidosryhmien kannalta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.