Sulje

Johtamistapa

Wärtsilä hyödyntää lukuisia työkaluja ja prosesseja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan hallinnointiin ja kehittämiseen. Kestävän kehityksen avaintyökalut esitellään alla olevassa taulukossa.

Wärtsilän kestävän kehityksen työkalut

 

Perusperiaatteet Järjestelmät ja prosessit Muut
Visio, missio ja strategia Laatujärjestelmä Kestävän kehityksen tavoitteiden asettaminen
Corporate Governance Ympäristöjärjestelmä Johdon katselmukset
Konsernin politiikat ja periaatteet: toimintaperiaatteet, laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikka, tasavertaisia mahdollisuuksia ja oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä koskeva politiikka, korruption vastainen politiikka, säännöstenmukaisuuden raportointia koskeva politiikka ym. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä Liiketoiminnan kehittämisen työkalut: Due diligence, ympäristötutkimukset
Konsernikäsikirja Toimittajahallintajärjestelmä Sidosryhmävuoropuhelu
Toimittajavaatimukset Riskienhallintaprosessi Kestävää kehitystä koskeva raportointi

Wärtsilän johtamisjärjestelmä

Wärtsilän johtamisjärjestelmän tavoitteena on luoda lisäarvoa yhtiön sidosryhmille, saavuttaa yhtiön strategiset tavoitteet, tukea kestävän kehityksen mukaista toimintaa, hallita toimintaan liittyviä riskejä sekä parantaa yhtiön suorituskykyä jatkuvan parantamisen periaatetta noudattamalla. Johtamisjärjestelmä sisältää erilaisia työkaluja, kuten järjestelmät laadun, ympäristövastuun sekä työterveyden ja -turvallisuuden hallintaan. Eri organisaatiotasoilla suoritettavissa johdon katselmuksissa seurataan järjestelmän toimivuutta, tavoitteiden toteutumista sekä tärkeimpien tunnuslukujen kehittymistä. Wärtsilän prosesseja kehitetään liiketoiminto-, liiketoiminta-alue- ja toimintotasolla. Näitä kehitysprojekteja johdetaan Wärtsilän Controller-kokouksen ja toiminnankehityksen ja toimintojen johtoryhmien toimenpiteillä sekä Wärtsilän toimitusjohtajan ja liiketoimintalinjojen laatukatselmuksilla.

Wärtsilän johtokunta vastaa keskeisten strategioiden, periaatteiden ja politiikkojen määrittämisestä ja itse johtamisjärjestelmästä. Johtokunta seuraa säännöllisesti johtamisjärjestelmän toimivuutta ja tuloksia. Vastuut on jaettu linjaorganisaatioon kaikilla organisaatiotasoilla, ja jokaiselle wärtsiläläiselle on määritelty johtamisjärjestelmässä oma vastuualue. Sekä konsernitasolla että useimmissa tytäryhtiöissä on erilliset työryhmät johtamisjärjestelmän kehittämiseksi. Konsernitasolla seuraavat työryhmät koordinoivat tuotteisiin ja toimintaan liittyvää kehitystyötä:

 

Työryhmä Painopiste Päätehtävät
Wärtsilän toimitusjohtajan laatukatselmus Laatu Kokonaisvastuu Wärtsilän laadusta, laatuprosessien parantamisesta ja strategisten laatutavoitteiden saavuttamisesta
Wärtsilän Controller-kokous Strateginen toiminnan kehittäminen Kokonaisvastuu Wärtsilän toiminnan kehittämisestä ja toiminnankehittämissuunnitelmista, IM-toiminnan ja prosessien kehityksen ohjaaminen
Liiketoimintalinjojen laatukatselmukset Laatu Tukee ja valvoo laadun kehitystä asiakkaan laatukokemuksen ja elinkaariajattelun pohjalta. Keskittyy alueisiin, joilla tehtävillä parannuksilla on suurin vaikutus asiakkaisiin. Toimintojen rajat ylittävä päätöksenteko tehokkuuden parantamiseksi ja päätösten nopeuttamiseksi
Wärtsilän toiminnankehityksen johtoryhmä Toiminnan kehittäminen Liiketoiminnan strategiaan ja tavoitteisiin sekä toiminnankehittämisprosessin yleisvastuuseen perustuvien toiminnan kehittämisen toimintasuunnitelman, tavoitteiden ja ohjeiden valmistelu Wärtsilän Controller-tiimin hyväksyttäväksi, divisioonien rajat ylittävän toiminnankehittämistyön koordinointi ja yhtenäistäminen
Wärtsilän EHSS-johtoryhmä Ympäristö, työterveys, työsuojelu ja turvallisuus (EHSS) Kokonaisvastuu Wärtsilän EHSS-asioista, EHSS-johtamisjärjestelmän kehittäminen, konsernitason kokonaisvastuu laadun mittaamisesta ja tavoitteiden asettamisesta sekä lainsäädännön kehityksen seuraaminen

Johtamisjärjestelmät

Sertifioitujen yhtiöiden osuus  
Laatu (ISO 9001) 92%
Ympäristö (ISO 14001) 66%
Työterveys ja turvallisuus (ISO 18001) 67%

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.