Sulje

Työterveys ja -turvallisuus

Wärtsilän työterveys- ja turvallisuusperiaatteet määritellään yhtiön toimintaperiaatteissa, laatu-, työterveys- ja työturvallisuus- ja ympäristöpolitiikassa (QEHS) sekä ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusdirektiivissä (EHS). Wärtsilän tytäryhtiöillä tulee olla QEHS-politiikan sekä EHS-direktiivin mukainen johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmien keskeisiä painopisteitä ovat toiminnan lainmukaisuus, työterveys- ja työturvallisuusriskien tunnistaminen ja minimointi, henkilöstön koulutus, tehokkaiden terveys- ja turvallisuusohjelmien ja ohjeiden käyttöönotto, sattuneiden poikkeamien kirjaaminen ja selvittäminen sekä työterveys- ja työturvallisuustason jatkuva parantaminen. Wärtsilän tytäryhtiöiden OHSAS 18001 sertifiointien määrä kasvoi vuonna 2016. Vuoden 2016 lopussa Wärtsilän yrityksistä 56:lla oli sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä. Järjestelmät kattavat noin 87% Wärtsilän henkilöstöstä.

Johtamisjärjestelmän lisäksi Wärtsilä-yhtiöissä on käytössä paikallisen lainsäädännön edellyttämiä työsuojeluohjelmia. Niitä kehitetään yleensä yhtiöiden johdon ja henkilöstön edustajien muodostamissa työsuojelutoimikunnissa. Wärtsilän yhtiöistä 81%:lla on työsuojelutoimikunta.

Työsuojelun toteutumista mitataan tunnusluvuin, joita ovat esimerkiksi tapaturmien määrä, sairauspoissaolojen määrä, tapaturmataajuus sekä läheltä piti -tilanteiden/vaarahavaintojen määrä. Wärtsilä on asettanut konsernitason tavoitteeksi tapaturmien nollatason. Tavoite osoittaa yhtiön pitkäjänteistä sitoutumista turvallisuuskulttuurin lujittamiseen ja edellyttää toimenpiteitä kaikilta Wärtsilän yhtiöiltä ja työntekijöiltä. Turvallisuusasioita seurataan yhtiöissä kuukausittain, ja tulokset käsitellään johtokunnassa. Wärtsilän turvallisuuskulttuuria vahvistettiin edelleen vuonna 2015 ottamalla käyttöön uusi globaali ohjelma nimeltä ZeroMindset, joka keskittyy kolmeen keskeiseen osa-alueeseen: esimiehiin, kaikille yhteiseen turvallisuusajatteluun ja tehokkaisiin turvallisuustyökaluihin ja -käytäntöihin. EHS-organisaatio valmisteli vuonna 2016 Wärtsilän kaikille linjaesimiehille tarkoitetun intensiivisen turvallisuusjohtamiskonseptin, joka otetaan käyttöön vuoden 2017 alusta. Henkilöstön sitouttamiseen tähtäävä konsepti sisältää mm. lähikoulutuksia ja käytännön harjoituksia työpaikalla.

Vuonna 2016 Wärtsilä jatkoi ennalta ehkäisevän WeCare-ohjelmansa laajentamista. WeCare on koko konsernissa käytettävä ohjelmisto ja toimintatapa vaara- ja läheltä piti -tilanteiden ja tapaturmien raportointiin ja selvittelyyn. Vuonna 2016 WeCare-järjestelmään raportoitiin yhteensä 12.650 poikkeamaa, joista 91% oli vaara- tai läheltä piti -havaintoja. Raportointien määrä kasvoi 41% vuoteen 2015 verrattuna. Poikkeamien raportointiin ja selvittelyyn sekä toimenpiteiden käsittelyyn WeCaren kautta osallistui yli 4.200 wärtsiläläistä, mikä osoittaa, että järjestelmä on omaksuttu hyvin ja siitä on tiedotettu riittävästi. Poikkeamien selvittelytyön tuloksena Wärtsilässä toteutettiin 11.800 erilaista parannustoimenpidettä. Vuonna 2015 lanseerattiin uutuutena WeCare-mobiilisovellus, jonka tavoitteena on lisätä raportointia erityisesti Wärtsilän ulkopuolisissa kohteissa. Vuoden 2016 aikana 1.580 raporttia tehtiin mobiililaitteella.

Wärtsilä järjesti 10.3.2016 toista kertaa maailmanlaajuisen turvallisuuspäivän, jonka teemana oli Safe by Choice eli ”turvallisuus on valinta”. Tarkoitus oli kiinnittää huomiota tärkeimpiin henkilökohtaisiin valintoihin, joilla itse kukin pystyy parantamaan omaa turvallisuuttaan. Turvallisuuspäivä ja paikalliset tapahtumat eri puolilla Wärtsilän verkostoa saivat hyvän vastaanoton. Ohjelmaan kuului mm. erilaisia pelejä, joissa tuotiin esiin työturvallisuusasioita.  

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.