Sulje

Määräystenmukaisuus

Ympäristömääräysten noudattaminen
Wärtsilän yhtiöt noudattavat kaikkia paikallisia ympäristölainsäädäntöjä. Wärtsilän tuotantoyhtiöiden toiminta edellyttää voimassa olevia ympäristölupia, joiden ehdot yleisesti ottaen täytetään. Poikkeamat on kuvattu seuraavissa kappaleissa.
Ympäristöhäiriöt (G4-EN24) ja valitukset (G4-EN34)
Häiriötilanteiden, valitusten ja poikkeamien lukumäärä on esitetty alla olevassa taulukossa. Tyypillisesti raportoidut häiriötilanteet kattavat tapahtumat, joissa Wärtsilän yhtiö on ollut velvollinen raportoimaan tilanteesta viranomaisille.

Merkittävimmät Wärtsilän toimipaikoissa vuonna 2016 tapahtuneet ympäristöhäiriöt olivat 12 vähäistä polttoaineen tai öljyisen veden päästöä. Nämä häiriötilanteet tutkittiin, ja kaikissa tapauksissa toteutettiin asianmukaiset korjaavat toimenpiteet ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Lisäksi kaksi toimipaikkaa sai naapurikiinteistön asukkailta valituksen melusta. Valitukset tutkittiin, ja melutasot palautettiin pikaisesti tavanomaiselle tasolle.
Poikkeamat (G4-EN29)
Raportointijaksolla ei havaittu ympäristömääräysten rikkomuksia.
Häiriötilanteet, valitukset ja poikkeamat 2016 2015 2014 2013 2012
Ympäristövastuu
Häiriötilanteet 12 3 11 5 3
Poikkeamat 0 3 1 2 2
Valitukset 2 2 1 1 7
Sosiaalinen vastuu
Poikkeamat 4 4 1 4 3
Maksetut sakot (EUR) 37 860 30 111 9 824 9 787 45 079
Ihmisoikeuksien ja työelämän oikeuksien toteutuminen (G4-LA16, G4-HR3, G4-HR4, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR12, G4-SO8, G4-SO11)
Wärtsilä tukee ja kunnioittaa YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvia oikeuksia. Wärtsilä tukee myös YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta, joista kuusi liittyy ihmisoikeuksiin ja työelämän oikeuksiin.

Wärtsilän työntekijät edustavat 134 kansallisuutta. Yhtiö edellyttää koko henkilöstön reilua ja tasapuolista kohtelua. Wärtsilä tukee kansainvälisen työjärjestön ILO:n määrittelemiä työhön liittyviä oikeuksia ja huolehtii yhdistymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden ylläpitämisestä yhtiössä. Niissä maissa, joissa paikallinen lainsäädäntö ei tunnusta näitä oikeuksia, yhtiö pyrkii tarjoamaan henkilöstölleen muita keinoja näkemystensä esittämiseen.

Wärtsilä ei hyväksy pakkotyötä eikä lapsityövoiman käyttöä minkäänlaisessa muodossa. Wärtsilän tiedossa ei ole ihmisoikeusrikkomuksia, syrjintätapauksia, työelämän oikeuksien rikkomuksia tai pakko- tai lapsityövoiman käyttöä. Katsauskaudella todettiin seuraavat poikkeamat:

Wärtsilä Korea Ltd. sai 21.500 euron sakon, koska yhtiö ei täyttänyt lakisääteistä velvoitetta, jonka mukaan vähintään kuuden työntekijän on oltava vajaakuntoisia henkilöitä. Yhtiö työllistää lähinnä tuotantotyöntekijöitä, minkä johdosta vajaakuntoisille on vaikea löytää sopivia tehtäviä.

Wärtsilä Brasil Ltda:n toimintaa tutkitaan edelleen tapauksessa, jossa eräs työntekijä ei väitetysti ole saanut lain vaatimaa 24 tunnin viikkolepoa. Maan työvoimaministeriön edustajat saattoivat Wärtsilä Brasilin Niterói/RJ:n toimipistettä koskevan asian vireille tavanomaisen tarkastuksen yhteydessä. Yhtiö on tehnyt asiasta oikaisuvaatimuksen toimivaltaiselle viranomaiselle. Tapauksen johdosta ei toistaiseksi ole määrätty sakkoja.

Wärtsilä Brasil Ltda:n toimintaa tutkitaan edelleen tapauksessa, jossa offshore-työntekijät ovat väitetysti joutuneet työskentelemään yli 15 päivän ajan ilman vapaata. Maan työvoimaministeriön edustajat saattoivat Wärtsilä Brasilin Niterói/RJ:n toimipistettä koskevan asian vireille tavanomaisen tarkastuksen yhteydessä. Yhtiö on tehnyt asiasta oikaisuvaatimuksen toimivaltaiselle viranomaiselle. Tapauksen johdosta ei toistaiseksi ole määrätty sakkoja.

Wärtsilä Brasil Ltda:n toimintaa tutkitaan edelleen tapauksessa, jossa eräs työntekijä ei väitetysti ole saanut lain vaatimaa minimilepoa kahden työpäivän välillä. Maan työvoimaministeriön edustajat saattoivat Wärtsilä Brasilin Niterói/RJ:n toimipistettä koskevan asian vireille tavanomaisen tarkastuksen yhteydessä. Yhtiö on tehnyt asiasta oikaisuvaatimuksen toimivaltaiselle viranomaiselle. Tapauksen johdosta ei toistaiseksi ole määrätty sakkoja.
Edellisessä raportissa esitetyt poikkeamat
Wärtsilä Brasil Ltda:n vuonna 2015 tekemä oikaisupyyntö liittyen työvoimaministeriön Manauksen tehtaalla havaitsemiin rikkomuksiin hylättiin, ja yhtiö tuomittiin maksamaan 16.360 euron sakko.
Korruption ja lahjonnan vastaiset menettelyt (G4-SO5)
Raportointijaksolla ei havaittu lahjontaa tai muita korruptiotapauksia.
Poliittinen vaikuttaminen (G4-SO6)
Wärtsilä ei tehnyt lahjoituksia poliittisille puolueille vuoden 2016 aikana.
Kilpailun rajoitukset (G4-SO7)
Wärtsilässä järjestettiin perinteiseen tapaan vuonna 2016 kilpailuoikeudellista koulutusta avainhenkilöstölle. Tavoitteena on lisätä kilpailulainsäädännön tuntemusta ja siten varmistaa lakien ehdoton noudattaminen.
Tuotevastuu (G4-PR2, G4-PR4, G4-PR7, G4-PR8, G4-PR9)
Wärtsilän suorittamassa testausprosessien sisäisessä auditoinnissa tuli esiin
vähäisiä poikkeamia polttoainepitoisuuden mittauksissa, joita tehdään tietyille merimoottoreille ennen toimitusta
asiakkaalle. Wärtsilä on tiedottanut asiasta erikseen kullekin asiakkaalle sekä tarkistanut kaikki testausmenettelyt
sekä omin että ulkopuolisin voimin, jotta testausprosessien ja tarkistusten avoimuus voidaan taata asianmukaisesti. Mainittakoon, että kyseiset moottorit täyttivät silti niitä koskevat määräykset ja luokituslaitosten vaatimukset.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.