Sulje

Wärtsilän lähestymistapa kestävään kehitykseen

Sitoumuksemme kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan perustuu missioomme, visioomme ja strategiaamme, jotka luovat perustan yhtiön toimintojen ja tuotteiden kehittämiselle yhdessä kestävän kehityksen tavoitteidemme kanssa. Wärtsilän strategia rakentuu kolmelle keskeiselle kasvualueelle: energiatehokkaat ratkaisut, kaasupohjaiset teknologiat ja innovatiiviset ratkaisut, mitkä kaikki osaltaan tukevat entistä kestävämpää tulevaisuutta energia- ja merenkulkualoilla.

Vahvuutemme on teknologisessa johtajuudessa, ja teknologia on keskeisessä asemassa myös kestävän kehityksen toiminnassamme. Wärtsilä Energy Solutions- ja Marine Solutions -liiketoiminnot keskittyvät kestävien ratkaisujen kehittämiseen ja tarjoamiseen omille toimialoilleen, kun taas Wärtsilä Servicesin keskeinen tehtävä on tarjota tukea ratkaisuillemme sekä uusinta teknologiaa käytössä oleviin laitoksiin päivitys- ja modernisointikokonaisuuksien kautta.

Wärtsilä määrittelee ja arvioi kestävän kehityksen riskinsä vuosittain. Nykyisen arvion mukaan riskit ovat kohtalaiset. Yleisesti ottaen kestävä kehitys nähdään Wärtsilässä mahdollisuutena.

fin_sustainability_approach.svg

Wärtsilän kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan kuuluu kolme toisiinsa läheisesti liittyvää elementtiä: talous, ympäristö ja sosiaalinen vastuu. Kestävän kehityksen osalta Wärtsilän pääpainopisteet ovat seuraavat:

  • Talous: kannattavuus
  • Ympäristö: ympäristömyötäiset tuotteet ja palvelut
  • Sosiaalinen vastuu: vastuullinen liiketoiminta

Seuraavat näkökohdat on tunnistettu Wärtsilässä keskeisiksi kestävän kehityksen raportoinnin kannalta: Wärtsilän tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutukset, lakien ja määräysten noudattaminen, taloudelliset vaikutukset sidosryhmien kannalta, henkilöstön osaaminen ja kehitys, korruption ja lahjonnan vastaiset menettelyt sekä työterveys ja -turvallisuus.

Yleinen lähestymistapa kestävän kehityksen johtamiseen esitetään kuviossa Wärtsilän lähestymistapa kestävään kehitykseen. Wärtsilän ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun tavoitteet esitetään Strategia-osiossa. Tärkeimmille osa-alueille Wärtsilässä asetetaan konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.