Sulje

Osakkeenomistajat

Tilikauden 2016 lopussa Wärtsilällä oli noin 39.200 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli tilikauden lopussa 55% (52), ja suomalaisten yksityissijoittajien omistuksessa oli 18% (19) osakekannasta. Suurin osakkeenomistaja oli Investor AB, jonka osakeomistus oli 34.866.544 osaketta eli 18% osakekannasta.

Lisätietoja osakkeenomistajista löytyy Wärtsilän sijoittajasivuilta www.wartsila.com/fi/sijoittajat.

 

Omistajaryhmät 31.12.2016
Ryhmä Osakkaita % Osakkeita %
Yksityiset yritykset 1 415 3,6 15 889 818 8,1
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 67 0,2 2 916 223 1,5
Julkisyhteisöt 40 0,1 19 597 419 9,9
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 829 2,1 14 162 895 7,2
Kotitaloudet 36 590 93,3 36 284 986 18,4
Ulkomaat 296 0,8 37 402 547 19,0
Hallintarekisteröidyt 70 987 242 36,0
Yhteensä 39 237 100,0 197 241 130 100,0
fin_Ownership_structure.svg
Osakemäärien jakauma 31.12.2016
Osakkeet Osakkaita % Osakkeita %
1-100 12 075 30,8 629 925 0,3
101-1 000 19 520 49,7 7 830 647 4,0
1 001-10 000 6 949 17,7 19 066 769 9,7
10 001-100 000 621 1,6 14 991 703 7,6
100 001-1 000 000 63 0,2 17 079 570 8,7
1 000 001-10 000 000 6 0,0 10 646 775 5,4
10 000 001- 3 0,0 56 008 499 28,4
Hallintarekisteröidyt 70 987 242 36,0
Yhteensä 39 237 100,0 197 241 130 100,0
Wärtsilän 50 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2016, poislukien hallintarekisteröidyt
Omistaja Osakkeita %
1 Avlis Invest AB 34 866 544 17,68
2 Fiskars Oyj Abp 10 881 781 5,52
3 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 10 260 174 5,20
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 195 104 1,11
5 Svenska Litteratursällskapet i Finland Rf 2 103 434 1,07
6 Kansaneläkelaitos 1 935 910 0,98
7 Valtion Eläkerahasto 1 800 000 0,91
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 505 000 0,76
9 Keva 1 107 327 0,56
10 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 1 000 000 0,51
11 Schweizerische Nationalbank 975 396 0,49
12 Suomen Kulttuurirahasto 970 442 0,49
13 Sigrid Juséliuksen Säätiö 964 475 0,49
14 Savox Investments S.a. 694 000 0,35
15 Oy Ingman Finance Ab 600 000 0,30
16 Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 544 888 0,28
17 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf 533 900 0,27
18 Rantanen Tuula Anneli 505 066 0,26
19 Svenska Kulturfonden i Björneborg 394 010 0,20
20 Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse 377 630 0,19
21 Livränteanstalten Hereditas Ab 359 690 0,18
22 Blåberg Olli Edvard 320 000 0,16
23 Mandatum Henkivakuutus-osakeyhtiö 318 064 0,16
24 Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins Fond 316 800 0,16
25 Von Fieandt Berndt Johan 308 492 0,16
26 Kansanterveyden tutkimussäätiö 287 268 0,15
27 Sijoitusrahasto Aktia Capital 280 000 0,14
28 William Thurings Stiftelse 278 050 0,14
29 Fromond Elsa Margaretha Louise 275 500 0,14
30 Stockmann Marita 271 226 0,14
31 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 269 274 0,14
32 Tallberg Carl Johan 260 582 0,13
33 Holding Manutas Oy 255 000 0,13
34 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 240 812 0,12
35 SEB Finlandia Sijoitusrahasto 238 029 0,12
36 Odin Finland 221 654 0,11
37 Blomberg Anne-Sofie Marie 221 266 0,11
38 Holdix Oy Ab 217 000 0,11
39 Brita Maria Renlundin muistosäätiö 213 600 0,11
40 Markkola Leena 171 800 0,09
41 Barry Staines Linoleum Oy 166 570 0,08
42 Perceval Ann-Marie Caussin De 166 280 0,08
43 Relander Harald Bertel 164 566 0,08
44 Sijoitusrahasto Seligson & Co 160 477 0,08
45 Karlsson Anne Christine 160 000 0,08
46 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 154 679 0,08
47 Bergsr. Dr H.C. Marcus Wallenbergs
stiftelse för företagsekonomisk forskning rf
151 700 0,08
48 Brotherus Pia Monica 151 002 0,08
49 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto 150 726 0,08
50 Finska Läkaresällskapet rf 143 900 0,07
Yhteensä 81 109 088 41,12

Muutokset omistuksessa – liputukset

Arvopaperimarkkinalain mukaan listayhtiön osakkeenomistajilla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Alla olevassa taulukossa esitetään yhteenveto Wärtsilän vuonna 2016 saamista liputusilmoituksista. Lisätietoja löytyy Wärtsilän verkkosivuilta.

Liputusilmoitukset vuonna 2016
Julkaisupäivä Tapahtumapäivä Osakkeenomistaja Kynnys Suora omistus, % Kokonaisomistus, %
29.4.2016 27.4.2016 BlackRock Investment Management (UK) Yli 5% 4,88 5,01
6.5.2016 3.5.2016 BlackRock Investment Management (UK) Yli 5% 5,01 5,13
26.8.2016 25.8.2016 BlackRock Investment Management (UK) Alle 5% - -
19.9.2016 16.09.16 BlackRock Investment Management (UK) Yli 5% 5,00 5,01
22.9.2016 21.9.2016 BlackRock Investment Management (UK) Alle 5% - -
26.9.2016 23.9.2016 BlackRock Investment Management (UK) Yli 5% 5,05 5,06
15.12.2016 14.12.2016 BlackRock Investment Management (UK) Alle 5% - -
BlackRock, Inc:in yhteenlaskettu osakeomistus on koko vuoden pysynyt yli 5%:ssa Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Johdon osakkeenomistus

Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä näiden määräysvaltayhteisöt omistivat vuoden 2016 lopussa Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeita yhteensä 72.776 kpl eli 0,04% koko osakekannasta ja äänivallasta.

Lisätietoa hallituksen ja johtokunnan jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistuksesta löytyy osiosta Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä.

Valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 3.3.2016, valtuutti hallituksen päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 5.3.2015 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 1.300.000 euron suuruisista lahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuosien 2016 ja 2017 aikana. Merkittävin lahjoituksen saaja olisi Aalto-yliopisto.

Hallituksen esitys osingonjaosta

Hallitus esittää, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa samansuuruisessa erässä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.