Sulje

Digitaalista tulevaisuutta takomassa

Chief Digital Officer  ja johtokunnan jäsen Marco Ryan selostaa Wärtsilän ensiaskeleita kohti digitaalista liiketoimintaa.

Nimitykseni Wärtsilän digitaalisaatiojohtajaksi vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä oli osoitus yhtiön kunnianhimoisista tavoitteista tällä alueella sekä signaali määrätietoisuudestamme: haluamme olla asiakastoimialojamme murroksen eturintamassa.

Heti aloitettuani järjestin ensimmäisten viikkojen kuluessa laajan sisäisen kyselytutkimuksen, josta ilmeni että talossa on jo nyt käynnissä runsaasti hienoja digitaalisuuteen liittyviä hankkeita. Perusta on siis loistava, mutta aloitteita pitää yhtenäistää ja koko organisaatiolle on luotava ja viestittävä vankka visio, johon tähtäämme tästä eteenpäin.

"Koko organisaatiolle on luotava ja viestittävä vankka visio, johon tähtäämme tästä eteenpäin."

Lyhyellä aikavälillä näkisin, että vahvistamme digitaalisuuteen liittyvää ydinliiketoimintaa. Kokemusteni perusteella toiminnasta saadaan samalla karsittua pois runsaastikin tehottomuuksia. Wärtsilän kohdalla tämä tarkoittaa perusprosessien läpikäyntiä, niin että nykytoiminta on mahdollisimman tehokasta ja tuottavaa.

Tekemällä asioimisen Wärtsilän kanssa helpommaksi tarjoamme asiakkaille todella tuntuvaa lisäarvoa, ja keskeinen väline tähän on aloittamamme ensimmäinen digitaalisuuden kehitysohjelma. Ohjelma tähtää esimerkiksi toiminnan rajapintojen yhtenäistämiseen, mikä yhdessä hiljattain toteutetun brändipäivityksen kanssa yhtenäistää asiakaskokemusta: asiakkaan näkökulmasta ratkaisumme näyttäytyvät aina yhtenäisinä paikasta ja asiointikanavasta riippumatta.

Tämä aloitusvaihe on samalla tärkeää esityötä laajemmalle ja syvällisemmälle digitalisaatiolle. Väkemme ymmärtää johdosta alkaen, että tulevaisuudessa kajastaa täysin uudenlaisia liiketoimintamalleja ja että oman tiimin ja yksittäisen työntekijänkin tulee pidemmän päälle siirtyä uudenlaiseen strategia-ajatteluun, jonka kautta pystymme olemaan johtavia toimijoita tässä muutoksessa.

"Wärtsilän asiakkaat voivat luottaa siihen, että kehitämme heidän avukseen yhä parempaa digitaalista käyttäjäkokemusta."

Miten suhtaudumme innovaatioihin, talon sisäisiin uusiin hankkeisiin, disruptioon ja startup-ekosysteemiin? Minkälaisten kumppanien kanssa hakeudumme yhteistyöhön ja millä tavoin? Ja miten digitaalinen kehitys saadaan ruokkimaan liiketoiminnan kasvua?

Moniin näistä kysymyksistä tartutaan jo lähikuukausina, ja otamme käyttöön asianomaisia toimenpiteitä varten yhtenäisen menettelyn. Organisaation muutosvalmiutta luotaavan kyselyn lisäksi vuonna 2016 kartoitettiin omia tavoitteitamme – minkälaista transformaatiota Wärtsilä itse haluaa? Kun tavoitetaso seuraavaa kehitysvaihetta varten on asetettu, tie eteenpäin on huomattavasti selkeämpi. Kannattaa olla kuulolla, tuloksista kyllä kerrotaan isoon ääneen heti kun sen aika on.

Riippumatta siitä, miten asemoimme itsemme tällä alueella, kaksi asiaa on jo selvillä: Wärtsilän asiakkaat voivat luottaa siihen, että kehitämme heidän avukseen yhä parempaa digitaalista käyttäjäkokemusta, ja muut sidosryhmämme voivat luottaa siihen, että keskitymme hyödyntämään pitkällä aikavälillä kaikkein kannattavimpia mahdollisuuksia.

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.