Sulje
flagship-ec-1-1.png flagship-ec-1-2.png flagship-ec-3-1-2.png flagship-ec-2-2-1.png flagship-ec-1-2-1.png flagship-ec-2-1.png flagship-ec-2-2.png flagship-ec-3-1.png flagship-ec-3-2.png flagship-ec-4-1.png flagship-ec-4-2.png flagship-ec-5.png

Eettisen yrityskulttuurin vahvistaminen:
kolme huomiota

Kestävän kehityksen varmennus 2016


Yritykset ovat alkaneet viime vuosina huomata, että eettisiä ohjeistuksia ei välttämättä saada kunnolla perille perinteisen henkilöstöviestinnän keinoilla. Liiketoimintaperiaatteet ovat hyvä tapa kannustaa tiettyihin toimintatapoihin ja kieltää toisia, mutta liiketoiminnan eettisyys on kuitenkin niin syvälle menevä käsite, ettei sitä voi selittää tyhjentävästi pelkillä ohjeistuksilla.

Wärtsilä on vastannut haasteeseen kehittämällä eettisen kulttuurin ohjelman, jolla autetaan henkilöstöä tekemään oikeita ratkaisuja erilaisissa vaativissa tilanteissa. Yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtajan Marko Vainikan mukaan tehtävä ei ole helppo, mutta tärkeitä huomioita on jo tehty.

Ottaaksemme selvää mitä eettinen yrityskulttuuri tarkoittaa meille, olemme alkaneet järjestää työpajoja, joissa aiheesta keskustellaan erilaisten sisäisten sidosryhmien kanssa. Keskusteluissa on tarkoituksena muodostaa yhteinen näkemys toimintaperiaatteiden jo vakiintuneista arvoista ja periaatteista ja vahvistaa niitä.

Emme ole kehittämässä mitään uutta, vaan tarkoituksena on selvittää tiukan luotaamisen ja ideoinnin kautta, mitä nämä periaatteet todella merkitsevät meille käytännön tasolla. Haluamme tehdä niistä konkreettisempia.

Aloitimme prosessin vuonna 2016 johtajistosta, joka on osoittanut todellista sitoutumista ohjelmaan niin ajankäytön kuin tarmon suhteen. Jatkossa ohjelmaan osallistuu isompia henkilöstöryhmiä, ja lopullisena tavoitteena on, että kaikki ovat osallistuneet siihen tavalla tai toisella.

Olemme havainneet, että eettisen kulttuurin luominen vaatii henkilökohtaisia keskusteluja – se on yksinkertaisesti tehokkain ja tuloksekkain keino käsitellä aihetta ja sen monia ulottuvuuksia niin liiketoiminnassa kuin päivittäisessä työssämme. Jatkuva keskustelu korostaa yksilön vastuuta ja muokkaa yhteistä kulttuuriamme joka ikinen päivä.

Puhu
asiat
selviksi

Pidä
keskustelu
vireillä

Seuraava kysymys onkin, miten pidetään yllä jatkuvaa keskustelua. Toteutus ei saa tuntua liian väkinäiseltä, vaikka toki käytössä on joitakin pakollisia menettelytapoja, joita olemme myös vahvistaneet.

Jokaisen työntekijän on esimerkiksi allekirjoituksellaan vahvistettava, että he ovat lukeneet liiketoimintaperiaatteet ja sitoutuvat noudattamaan niitä työssään.

Toimintaperiaatteet on myös nivottu vahvemmin osaksi kehityskeskusteluita. Mielestäni kehityskeskustelut ovat erinomainen tilaisuus selvittää, ovatko työntekijät täysin sisäistäneet toimintaperiaatteet, ja samalla voidaan vastata mahdollisiin kysymyksiin tai selventää periaatteiden tulkintaa.

Laajemmat toimenpiteet keskustelun edistämiseksi aloitetaan johdosta. Kyseessä on vaiheittainen prosessi, jonka tuloksia on vaikea mitata, mutta vertailukohtana voidaan pitää turvallisuusasioissa jo läpikäytyä samankaltaista prosessia. Turvallisuus valittiin jokin aika sitten painopistealueeksi, jossa tehokkaamman viestinnän uskottiin tuovan parannusta.

Olemme tehneet paljon töitä tämän asian eteen, ja turvallisuustaso onkin parantunut vuosi vuodelta (kuten toisaalla tässä vuosikertomuksessa kerrotaan). Johtajistomme nostaa aiheen luontevasti esille viestinnässään – eikä heitä tarvitse edes muistuttaa siitä.

Tiedämme siis sen olevan mahdollista, ja pyrimme samanlaisiin tuloksiin kieltämättä kuitenkin monisyisempien eettisten kysymysten kohdalla. Onnistuessamme eettiset kysymykset tulisivat tietoisemmaksi osaksi päivittäistä työtämme.

Käsillä olevaan työsarkaan liittyen kenties tärkeintä on muistaa, että vahvan kulttuurin rakentaminen vaatii aiheesta riippumatta valtavasti töitä ja etenkin paljon aikaa.

Asiaa voi havainnollistaa aihepiiriä käsittelevissä tilaisuuksissa ehkäpä useimmiten esiin nousevalla kysymyksellä: ”Millainen on yrityskulttuurimme?”. Vaikka kysymykseen voisi antaa jonkinlaisen vastauksen ihan kylmiltäänkin, kuvaisiko se aidosti yhteistä näkemystä yrityskulttuuristamme? Vastaisiko joku työkavereistasi samalla tavalla?

Haluamme nostaa eettiset kysymykset Wärtsilän yhteiseen tietoisuuteen eettisen kulttuurin ohjelmallamme, joka itsekin kehittyy jatkuvasti. Näissä asioissa ei voi koskaan todeta, että ”nyt olemme valmiita”, emmekä voi vain sanella näkemyksiämme työntekijöille – heidän on itse sitouduttava tähän.

Toivomme, että ajan myötä työmme saa yhä enemmän näkyvyyttä, eettiset näkökannat ovat vahvemmin läsnä ajatuksissamme ja että viime kädessä teemme eettisesti kestäviä päätöksiä luonnostaan.

Kulttuurin
vahvistaminen
vaatii aikaa

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.