Sulje

Pariisin jälkeen

– kohti vähäpäästöistä tulevaisuutta

KESTÄVÄN KEHITYKSEN VARMENNUS 2016

Pariisin ilmastosopimus ratifioitiin marraskuussa 2016. Kyseessä oli merkittävä virstanpylväs koko maailman yhteisellä matkalla kohti kestävää tulevaisuutta. Sopimukseen sisältyy globaali toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

Sopimuksessa lähes kaikki maailman maat sitoutuvat vähentämään päästöjä ja sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Kunkin maan on toteutettava omat kansallisesti määritellyt ilmastotoimenpiteensä. Pariisin sopimus on vahva viesti myös pääomamarkkinoille: investointipäätösten tulee tukea vähäpäästöisen talouden kehittämistä.

“Wärtsilä pitää sopimusta tervetulleena ja katsoo maailmanlaajuisen sitoumuksen kasvihuonekaasujen päästövähennyksiin merkittäväksi saavutukseksi.”

Wärtsilä pitää sopimusta tervetulleena ja katsoo maailmanlaajuisen sitoumuksen kasvihuonekaasujen päästövähennyksiin merkittäväksi saavutukseksi. Meillä on hyvät edellytykset tarjota energia- ja merenkulkualoille soveltuvia ratkaisuja sekä tukea kansallisten päästövähennystavoitteiden saavuttamista.

Smart Power Generation ‑konseptimme antaa täyden mahdollisuuden uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen, joten se on ihanteellinen pohja seuraavan sukupolven energiajärjestelmille. Useat Wärtsilän ratkaisut ovat kasvattaneet uusiutuvan energian osuutta energiatuotannosta ja samalla vähentäneet päästöjä. Tuoreita esimerkkejä ovat mm. Yhdysvaltoihin, Hondurasiin, Argentiinaan, Saksaan, Jordaniaan, Bangladeshiin, Mauritiukselle ja Indonesiaan toimitetut Smart Power Generation ‑voimalat sekä Norjaan toimitettu biokaasulaitos.

 

Integraatio voimissaan

Mainz-Wiesbaden, Saksa

100 MW:n lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos

 • Voimalaitos koostuu kymmenestä maakaasukäyttöisestä Wärtsilä 34SG ‑moottorista, jotka voidaan käynnistää ja sammuttaa rajoituksetta vain kahdessa minuutissa. Näin käytettävissä on joustava säätökapasiteetti silloin, kun aurinko- tai tuulivoimaa ei ole saatavilla.
 • Saksa on ilmastoa koskevassa toimintasuunnitelmassaan sitoutunut kasvattamaan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa (CHP) tuotetun sähkön osuutta 25 %:iin kokonaissähköntuotannosta vuoteen 2025 mennessä.
 • Tavoitteen saavuttamiseksi uusittu lämmön ja sähkön yhteistuotantoa koskeva laki suosii joustavia ja ympäristöystävällisiä yhteistuotantolaitoksia, jotka voivat toimia säätövoimamarkkinoilla ja tuottaa samalla lämpöä yhteisölle.
 • Kun voimalaitos valmistuu, Mainz–Wiesbadenin alue siirtyy perinteisestä sähkön- ja lämmöntuotannosta moderniin, joustavaan järjestelmä, jolla on pienet hiilidioksidipäästöt ja joka antaa edellytykset hyödyntää täysimittaisesti uusiutuvia energiamuotoja.

CHP-laitosten osuus tulee olemaan
25%
Saksan kokonaissähköntuotannosta
vuoteen 2025 mennessä

Jordania

46 MW:n PV-aurinkopaneelit 250 MW:n Smart Power Generation voimalaitokseen

 • Nykyisen polttomoottorivoimalan viereen on tarkoitus rakentaa 46 MW:n PV-aurinkopaneelipuisto vuonna 2017. 
 • Ideana on, että PV-aurinkopaneelit tuottavat sähköä päiväsaikaan, mikä vähentää moottorien käyttöaikaa. Tämä pienentää tuntuvasti voimalaitoksen hiilijalanjälkeä.

Säästää polttoainetta
päiväsaikaan

Skogn, Norja

Pohjoismaiden suurin biokaasulaitos

 • Skognin paperitehtaalle Norjaan asennetaan Wärtsilän uusi laitos, joka valmistaa kalajätteestä ja paperitehtaan jätelietteestä tuotetusta puhdistetusta biokaasusta nestemäistä polttoainetta linja-autoille.
 • Laitos on erittäin ympäristöystävällinen: se eliminoi rikkioksidi- (SOx) ja hiukkaspäästöt lähes kokonaan, eivätkä mahdolliset CO2-päästötkään lisää nettopäästöjä, koska kyse on jo nyt kierrossa olevista CO2-päästöistä.
 • Tällä hetkellä Oslossa käytetään biopohjaista CNG:tä noin 200 linja-autossa ja 100 jäteautossa. Kaupunki arvioi, että vuoteen 2020 mennessä uusiutuvaa polttoainetta käyttää 1.200 linja-auton lisäksi noin 2.000 taksia ja Oslonvuonossa liikennöivät lautat.

Kapasiteetti
25 tonnia
nestemäistä biopolttoainetta päivässä

Etelä-Saksa

Biohybridilaitos

 • Laitokseen kuuluu Wärtsilän ainutlaatuinen nesteytysjärjestelmä, joka on erityisesti suunniteltu sekä biokaasun että putkikaasun puhdistukseen ja nesteytykseen.
 • Mahdollisuus puhdistaa sekä biokaasua että putkikaasua on markkinoilla uutta, ja ratkaisu on joustavuuden ja energian varastoinnin osalta uraauurtava.
 • Kaasun puhdistus ja nesteytys on kustannus- ja energiatehokasta, mikä tekee projekteista kannattavia, vaikka kaasumäärä olisi pienempikin. Tämä on erityisen tärkeää Euroopan unionissa, jonka tavoitteena on nostaa uusiutuvien polttoaineiden osuus 10%:iin vuoteen 2020 mennessä.

 

Uusiutuvista raaka-aineista tuotetun
polttoaineen osuus
10%
vuoteen 2020 mennessä

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.