Sulje

Puhetta
muutoksesta

Wärtsilä vahvisti heinäkuussa digitaalista tarjontaansa ostamalla Eniramin juuri kun yritys oli tuomassa markkinoille uutta mullistavaa ratkaisuaan nimeltä SkyLight. Eniramin kauppamerenkulkuliiketoiminnasta vastaava johtaja Jan Wilhelmsson kertoo yrityksen rohkeiden ratkaisujen taustoista.

eniram-gradient-bg.png

Kertoisitko lyhyesti, mikä SkyLight on?

Jan Wilhelmsson: Erään esitykseni otsikko oli yhteen aikaan ”On kiva tehdä sitä mitä me olemme aina tehneet tällä alalla”. Tarkoitus oli kiinnittää huomiota siihen, miten modernissa merenkulussa on yksi erikoinen reliikki. Noin 100 vuotta sitten keksittiin radio, joka muutti merenkulkua olennaisesti – mahdolliseksi tuli päivittäinen yhteys kotisatamaan ja laivojen liikkeiden jatkuva seuranta. Aluksen sijainti määritettiin keskipäivällä auringon korkeuden mukaan. Sitten laskettiin etäisyys edellisen puolipäiväraportin sijainnista, mistä voitiin laskea, paljonko laivalla on vielä polttoainetta, ja tiedot lähetettiin varustamolle.

Tämä oli aikanaan iso mullistus, ja periaatteessa samalla tavalla toimitaan yhä edelleen. Useimmat liikenteessä olevat alukset lähettävät nykyisin lyhyen sähköpostiviestin (suhteellisen uusi käytäntö – vielä jokin aika sitten yleisin väline oli telex), jossa ilmoitetaan kuljettu matka meripeninkulmina, jäljellä oleva polttoainemäärä ja määränpää. Viestin perusteella määritetään myös aluksen polttoaineenkulutus ja raportoidaan paikallinen sää, ja kertyvien tietojen perusteella arvioidaan aluksen polttoainetehokkuutta.

Kun asiaa ajattelee tarkemmin, tänä päivänä tuntuisi hullulta, jos vaikkapa uusi auto lähettelisi jatkuvasti raportteja tehtaalle ja huoltoinsinööreille. Ison tankkilaivan tai irtorahtialuksen kaupallisen operoinnin perusteena on kuitenkin yhä edelleen sata vuotta vanha puolipäiväraportointi.

Meidän SkyLight-järjestelmämme määrittää pelkistetysti sanottuna aluksen polttoaineenkulutuskäyrän. Puolipäiväraportoinnissa käytetään säätietona kuluneen vuorokauden keskiarvoja. Ei tarvitse olla meteorologi ymmärtääkseen, että sää voi muuttua melko laajalla vaihteluvälillä päivän ja yön kuluessa, joten keskiarvo on aika karkea mittari. Neljäkin mittauspistettä vuorokauteen antaa jo huomattavasti paremman tarkkuuden. SkyLightiin otamme sijaintilukemat 5 minuutin välein, ja niihin yhdistetään kulloinkin vallitseva säätila. Kenenkään ei tarvitse manuaalisesti lähettää raporttia joka viides minuutti, siihenhän menisi kokonaan yhden miehistön jäsenen aika. SkyLight tekee tämän automaattisesti, ja raportointi hoituu osana aluksen normaaleja tehtäviä. Erittäin hyödylliset tiedot siirtyvät jatkuvasti ikään kuin siinä sivussa.

Mitä hyötyä järjestelmästä on Wärtsilän asiakkaille?

Jan Wilhelmsson: SkyLight tarjoaa merenkulkijoille nimenomaan liiketoimintaratkaisun. Sen avulla varustamot pystyvät seuraamaan kustannustehokkaasti aluksiaan ja vertailemaan yksityiskohtaisesti niiden suoritusarvoja. Ohjelmistomme tallentaa suoritusarvot ja antaa edellytykset täsmällisempään raportointiin, suunnitteluun ja kustannusten optimointiin. Pohjimmiltaan annamme laivaoperaattoreille välineen tehokkaampaan liiketoiminnan hallintaan.

Kriittinen edellytys tälle on tiedonkeruun tarkkuus. Lukemiemme tarkkuus on eri syistä valovuosia edellä kaikkia tämän hintaluokan kilpailijoita (jotka yleensä joutuvat turvautumaan pariin kolmeen erilliseen ratkaisuun eri toimittajilta).

Toinen etu on mallinnus. Tiedämme varmuudella, että erittäin iso osa nykyisin käytössä olevista nopeuslokeista sisältää merkittäviä virheitä. Skylightia rakentaessa ymmärsimme, ettei niitä kannata ruveta korjaamaan vaan on parempi tuottaa suoraan mittausarvot edellisiä tuotteitamme varten kehitetyllä korjausmallilla. Kutsumme tätä ratkaisua keinoluotaukseksi. Eli sen sijaan että nopeutta mitataan fyysisesti hintavalla integrointijärjestelmällä, joka yhdistää nopeuslokin ja navigaatiojärjestelmän, me laskemme nopeuden mallintamalla. Koska meillä ovat tiedossa aluksen liikkeet ja kaikki säätiedot, merenkäynti ja vuorovesivirrat, pystymme selvittämään aluksen vesinopeuden ja vedessä kulkeman matkan sekä todellisen maanopeuden ja kuljetun matkan välisen eron. Näin aluksen kulkema reitti voidaan laskea ilman lokia.

Kaikki nämä tekijät yhdessä antavat paljon paremman tarkkuuden kuin missään tähänastisessa ratkaisussa, joka ei edellytä mittavia laiteasennuksia. Lisäksi kerätyn datan tarkkuuden ja sen asiakkaalle tarjoamien laivan operoinnin optimointimahdollisuuksien välillä on hyvin yksinkertainen korrelaatio.

 

Millä tavoin SkyLight on innovatiivinen liiketoimintamielessä?

Jan Wilhelmsson: Toimintamallimme on siirtymässä asennusten myynnistä analytiikka- ja optimointipalveluiden tarjontaan kuukausihinnoiteltuna kokonaispalveluna. Aiemmin alan tyypillisiä toimijoita olivat laivanvarustajat, jotka sekä omistivat aluksensa että operoivat niitä, mutta nyt valtaosan aluksista omistaa ja niitä hallinnoi teknisesti yksi taho ja operoi kaupallisesti jokin toinen taho. Toisin sanoen emme yritä muuttaa markkinoita vaan sopeudumme niiden muutokseen.

Tämä edellyttää kaikkien arvoketjujen tarkastelemista kutakin erikseen. Laivan hallinnointi esimerkiksi on nyt eri asia kuin sen kaupallinen operointi. Vastaavaa on tapahtunut monilla toimialoilla, mutta koska muutos on nyt ollut niin iso merenkulussa, meidän on miellettävä uusiksi markkinaroolimme – tarjoamme nyt tuotteiden sijasta palveluita. Tämä ei tietenkään ole Wärtsilälle mitään uutta. Tässä mielessä Eniramin ajattelutapa sopii erittäin hyvin koko yhtiön toimintaan.

 

Mitä uutta Eniram tuo Wärtsilän aiempaan organisaatioon?

Jan Wilhelmsson: Eniram on diginatiivien yritys. Kaikilla perustajilla on laaja koulutus mm. matematiikassa, tilastotieteessä ja tietotekniikassa. Kun muutamalla vielä on merenkulkutaustaa – itse esimerkiksi olen yksi harvoista eniramilaisista, jotka eivät osaa koodata – pystymme tukemaan alan digitalisaatiota konkreettisilla arvolupauksilla. Kyse on siis hyvin pitkälti IT- ja teknologiasuuntautuneesta yrityksestä, jolle on vuosien mittaan kertynyt myös erittäin paljon tietämystä merenkulusta.

Yrityksen ydinarvoja ovat osaaminen ja itse kehitetyt ratkaisut. Omasta näkökulmastani pidän nykyvaihettamme tilaisuutena saada nämä ratkaisut markkinoille huomattavasti nopeammin Wärtsilän tarjoamien suorien asiakaskontaktien ansiosta.

Toiseksi saamme uusia mahdollisuuksia hyödyntää ratkaisun kehityspotentiaalia, mikä tähän asti on tehty omarahoituksella. Se oli hyvä toimintatapa, mutta siinä on omat rajoituksensa. Nyt meillä on emoyhtiö, jolla on paljon isommat resurssit. Miten tässä käytännössä päästään maaliin, on vielä hiukan auki, ja tietyllä tapaa SkyLight on toki nykyisellään vasta ensiaskel, mutta on helppo ymmärtää, että vahva selkänoja antaa mahdollisuudet saavuttaa vielä paljon enemmän.

"On helppo ymmärtää, että vahva selkänoja antaa mahdollisuudet saavuttaa vielä paljon enemmän."

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.