Sulje

Tavoitteena toiminnan huippulaatu

Wärtsilän uusi jatkuvaan parantamiseen nojaava toimintamalli on saamassa useiden onnistuneiden pilottiprojektien myötä ilmaa siipien alle.

Wärtsilä otti hiljattain ensimmäiset askeleensa muutoksessa, joka vaikuttaa yhtiön toimintaan kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa toiminnoissa. Fredrik Nordström ja hänen pieni tiiminsä ovat testanneet uutta toimintamallia valituissa yksiköissä Operational Excellence -teeman alla, ja mallin vaiheittainen käyttöönotto on päässyt hyvään vauhtiin.

”Aloite tähän tuli huipulta”, Nordström painottaa. ”Yhtiön johto näki, että jotkin yksikkömme noudattivat erittäin hyviä käytäntöjä mutta emme olleet onnistuneet jakamaan niitä järjestelmällisesti muihin yksikköihin. Meillä on siis laatusaarekkeita, joita voimme hyödyntää – jos opimme toisiltamme ja luomme edellytykset parhaiden käytäntöjen jakamiseen, voimme nostaa koko Wärtsilän suoritustasoa.”

"Jos opimme toisiltamme ja luomme edellytykset parhaiden käytäntöjen jakamiseen, voimme nostaa koko Wärtsilän suoritustasoa."

Tahdistettuja parannuksia

Operational Excellence -hanke ei keskity vain tuotantoon vaan kattaa yhtiön kaikki prosessit kokonaisuudessaan. Nordström vertaa sen lopullisena päämääränä olevaa tehokasta yhteistyötä toimintojen sisällä ja niiden välillä orkesterin yhteissoittoon. ”Kun saamme kaikki soittamaan hyvin ja samassa tahdissa, voimme pikkuhiljaa haastaa niin omia kuin asiakkaiden odotuksia.”

Uutta mallia alettiin ajaa sisään ensin kahdessa Wärtsilän suurimmassa yksikössä, Triestessä ja Vaasassa, ja pian menestystarinat seurasivat toisiaan. Keskittymällä aluksi suppeampien toimintojen järjestelmälliseen parantamiseen uuden toimintamallin painopisteeksi voitiin aluksi ottaa jatkuva tavoitteenasetanta ja tavoitteiden realistisuus. Kun yksiköissä oli ensin onnistuttu esimerkiksi lyhentämään kokoonpanoaikoja, voitiin seuraavaksi ottaa haastavampia tavoitteita, jotka vaativat toimintojen välistä yhteistyötä.

"Näin perustavanlaatuisen muutoksen salaisuus on työntekijälähettiläissä."

Muutosmyönteisyys nousuun

Näin laajamittaisen muutoksen tehokas toteutus rakentuu yksilöihin perustuvaan malliin. Nordströmin tiimin tehtävä on tukea muutosta, mutta parannusten takana ovat yksiköissä toimivat ”muutosagentit”. Parannusta vaativat alueet määritellään ja niistä raportoidaan tiimitapaamisissa, mikä pitää toiminnan laadun jatkuvasti ajankohtaisena.

”Tammikuussa 2016 käynnistimme Wärtsilän Operational Excellence Academyn, jonka erilaisissa työpajoissa vahvistetaan kaikilla organisaatiotasoilla Wärtsilän johtajien tietoutta, osaamista ja motivaatiota, jotta he pystyvät sitouttamaan ja tukemaan tiimejään toimintatapojen jatkuvassa kehittämisessä ja suoritustason uusien normien luomisessa. Koko johtokunta näytti vahvaa esimerkkiä ja osallistui ensimmäisiin työpajoihin vuoden 2016 alussa.”

Paljon aikaa ja työtä vaatinut investointi alkaa selvästikin tuottaa tuloksia. Vuoden 2017 alkuun mennessä eri yksiköissä on toteutettu 15 fokusoitua hanketta, jotka ovat auttaneet esimerkiksi pienentämään varastotasoja, lisäämään tuottavuutta ja tehostamaan toimituksia. Tämä puolestaan on näkynyt tilausten kasvuna.

Operational Excellence -hankkeita on tällä hetkellä käynnissä kaikissa divisioonissa, ja ne kattavat kaikki alueet myynnistä Wärtsilän tuotteiden ja järjestelmien käyttöönottoon. ”Tämä ei ole mikään pikaratkaisu. Kaikkien osapuolten vahvalla yhteistyöllä voimme saavuttaa merkittäviä ja kestäviä parannuksia, jotka näkyvät myönteisesti sekä asiakkaisiin päin että omassa liiketoiminnassamme.”

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.