Sulje

Winnobooster on täällä

Kestävän kehityksen varmennus 2016

Uudessa ohjelmassa nostetaan esiin ja palkitaan Wärtsilässä tehtyjä radikaaleja innovaatioita.

Älykkäiden teknologioiden, digitalisaation ja lähes kaikilla toimialoilla ja markkinoilla käynnissä olevan murroksen myötä ajatusjohtajuudesta on tullut Wärtsilälle ratkaisevan tärkeä tekijä. Innovatiivisuus ja yrittäjähenkisyys ovat jo vanhastaan kiinteä osa toimintatapaamme, mutta vuonna 2016 veimme ne vielä askelen pidemmälle. Käyttöön otettiin uudenlainen malli edistämään voimaperäisesti liiketoimintainnovaatioita yhtiön sisällä.

"Innovatiivisuus ja yrittäjähenkisyys ovat jo vanhastaan kiinteä osa toimintatapaamme, mutta Winnobooster vie ne vielä askelen pidemmälle."

Esimerkkinä työn tuloksista on vuonna 2016 lanseerattu Winnobooster-aloite. Siinä wärtsiläläisiä kannustetaan esittämään radikaaleja innovaatioita sisäisten viestintäkanavien kautta. Parhaat ehdotukset seulotaan ja esitellään innovaatiokomitealle, jota vetää Marine Solutions ‑liiketoiminnan johtaja Roger Holm. Komiteassa on eri liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen asiantuntijoita sekä lisänäkemystä tuomassa myös yksi talon ulkopuolinen jäsen.

Komitean kuukausittaisissa kokouksissa hakijat esittelevät ehdottamansa innovaatiot ja saavat samalla seurata muita esityksiä. ”Näin jokaisella osallistujalla komitean jäsenet mukaan lukien on tilaisuus hioa taitojaan ja kehittää osaamistaan”, sanoo Marine Solutions ‑liiketoiminnan markkinointijohtaja Mikael Simelius.

"Ohjelma innostaa wärtsiläläisiä omaksumaan uusia toimintatapoja ja kokeilemaan lupaavia uusia liiketoimintamalleja."

Uusia mahdollisuuksia

Komitea kokoontui neljä kertaa vuonna 2016, ja kokouksissa käsiteltiin 27:ää innovatiivista ehdotusta. Niistä seitsemälle myönnettiin rahoitusta, jotta hakijat voivat kehitellä ideaansa eteenpäin. Simelius pitää tätä erinomaisena tuloksena. ”Ratkaiseva ero Winnoboosterin ja aikaisempien innovaatioprosessiemme välillä on, että palkituille hakijoille annetaan todellinen mahdollisuus kehittää innovaatiotaan.”

Palkittujen innovaatioiden on vastattava esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Voiko innovaatio kääntää toimialan talouskehityksen? Voiko sillä olla mullistava vaikutus toimintamme johonkin osa-alueeseen? Muuttaako se arvoketjuamme? Voiko siitä tulla meille kilpailuetu? Esittäjän on osoitettava innovaationsa merkitys Wärtsilän nykyisille liiketoiminnoille, mutta tervetullutta on myös, jos ajatukset lähtevät kokonaan uusille urille.

Winnobooster on vain yksi esimerkki Wärtsilässä käynnissä olevista muutosprosesseista. Ohjelma korostaa wärtsiläläisten halukkuutta löytää uusia toimintatapoja ja uudenlaisia potentiaalisesti kannattavia liiketoimintamalleja. Ajatusjohtajuuteen liittyvää työtä jatketaan myös muilla alueilla, sillä haluamme vaalia innovatiivista ajattelutapaamme. Pyrkimyksenämme on aina antaa asiakkaillemme avaimet omien markkinoidensa muokkaamiseen ja liiketoimintansa kehittämiseen.

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.