Sulje

Energy Solutions -liiketoimintaympäristö

Wärtsilän Energy Solutions -liiketoiminnan tärkeimmät kysyntätekijät ovat:

  • talouskasvu, sähköistyminen ja kohoava elintaso
  • kestävän energiantuotannon kasvu, hiilipäästöjen vähentäminen
  • vaihtelevan uusiutuvan energiantuotannon nopea kasvu ja jyrkkenevät kysyntävaihtelut
  • muiden fossiilisten polttoaineiden korvaaminen maakaasulla
  • ikääntyvän asennetun voimalakapasiteetin edellyttämät investoinnit uuteen teknologiaan.

Talouskasvu ja elintason kohoaminen sekä niitä seuraava sähköistyminen lisäävät sähkön kulutusta OECD:n ulkopuolisissa maissa. Joustavaan perusvoimantuotantoon käytettävien voimaloiden sekä teollisuusvoimaloiden kysyntätekijöitä ovat kantaverkosta ostetun sähkön hinta sekä polttoaineiden hintakehitys. Kaasu- ja monipolttoainevoimalaitosten kysyntä kasvaa kehittyvillä markkinoilla kaasuverkostojen rakentamisen myötä, ja Wärtsilä on näiden markkinoiden johtava toimija.

fin_Final_electricity_generation_by_region.svg

OECD-maissa kiristyvät päästömääräykset pakottavat sulkemaan ikääntyvää kapasiteettia, mikä puolestaan lisää uusien investointien tarvetta. Toinen kysyntätekijä on poliittinen paine lisätä vähähiilistä voimalakapasiteettia, mikä on johtanut uusiutuvan energiantuotannon nopeaan kasvuun. Tämä vaatii jo nyt voimantuotantojärjestelmiltä huomattavasti suurempaa joustavuutta. Wärtsilän Smart Power Generation ‑voimalaitokset ovat tehokkain ratkaisu vaihtelevan uusiutuvan energiantuotannon varavoimaksi. Ne mahdollistavat siirtymisen kestävään, luotettavaan ja edulliseen vähähiiliseen voimantuotantojärjestelmään.

fin_Global_power_generation_capacity.svg
fin_Share_of_renewables_in_electricity_generation.svg
fin_World_electricity_generation.svg

Energy Solutions ‑liiketoiminnan kilpailijat

Suurissa kaasuun perustuvissa projekteissa Wärtsilän kilpailijoita ovat yhä useammin kaasuturbiinivalmistajat, esimerkiksi GE ja Siemens. Pienemmissä kaasuvoimalaprojekteissa ja raskasöljyvoimaloiden markkinoilla Wärtsilän pääkilpailijoita ovat muut moottorivalmistajat, kuten MAN Diesel & Turbo, GE Jenbacher, Caterpillar (MAK) ja Rolls-Royce.

Kilpailussa kaasuturbiineja vastaan Wärtsilän keskeisiä vahvuuksia ovat kilpailukykyinen teho, parempi polttoainejoustavuus ja ylivoimainen käytön joustavuus, jotka yhdessä tarjoavat moniin projekteihin ylivertaisen arvolupauksen ja kaupallisesti vankat toteutusperusteet. Wärtsilä kehittää systemaattisesti markkinoita ja muovaa siten osaltaan energiasektorin kehitystä arvo- ja markkinalähtöisesti tarjoamalla Smart Power Generation -konseptillaan selvässä rahassa mitattavia etuja.

Wärtsilän kehittynyt kaasu- ja monipolttoainemoottoriteknologia, optimoidut modulaariset voimalaitokset, ylivoimaiset projektinhallintavalmiudet ja laitosten koko elinkaaren aikainen maailmanlaajuinen huoltotuki ovat tehneet Wärtsilästä kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien moottorivoimaloiden markkinoiden johtavan toimijan.

Laitosmittakaavan PV-aurinkovoimaloissa pääkilpailijoita ovat itsenäiset, alueelliset ja paikalliset EPC-palveluiden tarjoajat. LNG-infraprojekteissa keskeisimpiä kilpailijoita ovat urakoitsijat.

fin_Wartsila_is_well_positioned.svg
fin_market_leader.svg

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.