Sulje

Energy Solutions -liiketoiminnan strategia

Wärtsilä Energy Solutions ‑liiketoiminnan missiona on luoda asiakkaille ylivertaista arvoa hajautetuilla, joustavilla, tehokkailla ja ympäristömyötäisillä energiaratkaisuilla, jotka luovat maailmanlaajuisesti edellytyksiä siirtyä kestävämpään ja modernimpaan energiainfrastruktuuriin. Wärtsilän päämäärä on olla asiakkaidensa silmissä maailman paras energiaratkaisujen toimittaja.

Wärtsilä keskittyy hyödyntämään kasvumahdollisuuksia tarjoamalla maailmanlaajuisesti kykyä järjestelmäintegrointeihin sekä ratkaisuja seuraaville segmenteille:

  • Moottorivoimalaitokset – voimantuotantoratkaisuja, joissa energiatehokkuus, polttoainejoustavuus ja käyttöjousto yhdistyvät ainutlaatuisesti.
  • LNG-ratkaisut – pienet ja keskisuuret LNG-terminaalit ja nesteytysratkaisut EPC-toimituksina
  • Aurinkovoimalat – PV-aurinkopaneelit, energian varastointi ja hybridiratkaisut

Wärtsilä pyrkii moottorivoimalaitossegmentissä maailmanlaajuisesti tunnustetuksi nestemäisiä ja kaasumaisia polttoaineita käyttävien laitosten markkinajohtajaksi tarjoamalla Smart Power Generation -ratkaisuja sähkölaitoksille, itsenäisille sähköntuottajille ja teollisuudelle. Arvolupauksia kehitetään edelleen uusilla energiatehokkuutta, polttoainejoustavuutta ja operoinnin joustavuutta parantavilla ratkaisuilla.

Wärtsilä tähtää LNG-ratkaisujen segmentissä kasvuun pienten ja keskisuurten LNG-terminaalien ja nesteytyslaitosten markkinoilla esittelemällä uusia arvolupauksia valikoiduille markkinoille. Tulemalla mukaan aurinkovoimalasegmenttiin Wärtsilä tarjoaa asiakkaille PV-ratkaisuja kokonaistoimituksina. Wärtsilän hybridilaitokset tarjoavat integroidun ratkaisun aurinkovoiman tuotannon vaihteluiden tasaamiseen.

Wärtsilän arvolupausten perustana ovat räätälöidyt, suorituskyvyltään taatut ratkaisut, saman katon alta saatava kattava projektipalvelutarjonta sekä sitoumus laitteiden koko elinkaaren kattavaan asiakastukeen pitkäaikaisten käyttö- ja kunnossapitosopimusten kautta. Keskeisiä tekijöitä ratkaisujen kustannuskilpailukyvyn varmistamiseksi ovat modulaarisuus ja toistettavuus.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.