Sulje

Marine Solutions

Wärtsilä Marine Solutionsilla on vahva asema meri- sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa, joiden liiketoimintaa tuetaan tarjoamalla optimoituja, ympäristömyötäisiä ja taloudellisesti järkeviä ratkaisuja. Wärtsilä tunnetaan asiakkaiden liiketoiminnan perusteellisesta ymmärtämyksestä, suunnitteluosaamisesta, laajasta tuotevalikoimasta sekä teknologiajohtajuudesta. Organisaatio rakentuu itsenäisistä liiketoimintalinjoista, joilla on täysi vastuu myynnistä, tutkimus- ja kehitystyöstä, suunnittelusta, hankintatoimesta ja valmistuksesta. Tämä antaa edellytykset joustavaan toimintaan, nopeisiin päätöksiin ja resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen erinomaisen asiakaspalvelun varmistamiseksi.

Palveluita sekä telakoille että varustamoille

Wärtsilän merenkulkuasiakkaita ovat sekä telakat että varustamot. Asiakasryhmien tarpeet ja vaatimukset eroavat toisistaan huomattavasti. Telakoiden päätöksissä keskeisiä kriteerejä ovat yleensä tuotteiden hinta, toimitusaika ja toimitusvarmuus, projektinhallintaosaaminen, asennuksen helppous sekä toimittajan kyky hallita laajoja toimituskokonaisuuksia. Varustamot taas edellyttävät turvallista ja tehokasta toimintaa, luotettavuutta ja tukea sekä huoltotarjontaa. Muita varustamoiden päätöksiin vaikuttavia tekijöitä ovat rahtihinnat, korkotaso ja alusten pääoma- ja käyttökustannukset. Kumpikin asiakasryhmä joutuu kiinnittämään päätöksissään lisäksi yhä enemmän huomiota mm. ympäristömääräysten täyttymiseen ja polttoainejoustavuuteen.

Wärtsilä on sitoutunut vastaamaan kummankin asiakasryhmän tarpeisiin. Tämä onnistuu perehtymällä systemaattisesti asiakkaiden liiketoimintaan, toimintamalleihin ja vaatimuksiin. Tukenamme ovat mittava verkosto, laaja tuotevalikoima sekä valmius osallistua projekteihin jo alusten suunnitteluvaiheessa. Näin yhtiö pystyy tukemaan asiakkaitaan laitteiden koko elinkaaren ajan tarjoamalla heille heidän liiketoimintatavoitteitaan parhaiten edistäviä tuotteita ja ratkaisuja.

Toimialan laajin tarjonta

Wärtsilä Marine Solutions tarjoaa laajaa tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoimaa kaikkiin merkittäviin alustyyppeihin. Ymmärrämme kunkin segmentin tarpeet ja vaatimukset – aina suunnittelusta päivittäiseen käyttöön asti aluksen koko elinkaaren ajan. Wärtsilän tuotevalikoima sisältää myös kaasujärjestelmät maalla toimiviin laitoksiin, esimerkiksi kaasuterminaaleihin. Wärtsilän tarjonnan perustan muodostavat tehokkaasti ja laadukkaasti toimitettavat innovatiiviset ja kilpailukykyiset tuotteet:

 • Keskinopeat diesel- ja monipolttoainemoottorit
 • Propulsiojärjestelmät ja vaihteistot
 • Tiivisteet ja laakerit
 • Navigointi- ja automaatiojärjestelmät
 • Viihdejärjestelmät
 • Viestintä- ja ohjausjärjestelmät
 • Sähkönjakelu- ja -hallintajärjestelmät
 • Alusten vaativa sähkösuunnittelu
 • Energianhallintajärjestelmät ja hybridiratkaisut
 • Ympäristöratkaisut, esim. pakokaasujen puhdistusjärjestelmät ja painolastivesien käsittelyjärjestelmät
 • Pumput ja venttiilit
 • Kaasujärjestelmät, esim. LNG:n ja LPG:n käsittely, suojakaasujärjestelmät, kompressorit, nesteytys, uudelleenkaasutus sekä pienten ja keskisuurten maalla toimivien kaasuteollisuuslaitosten laitteet
 • Laivasuunnittelu

Kyky yhdistää tarjotut tuotteet laajoiksi järjestelmiksi ja ratkaisuiksi tukee Wärtsilän strategiaa olla asiakkaidensa tärkein ratkaisutoimittaja. Strategia luo lisäarvoa sekä telakka- että varustamoasiakkaillemme. Telakka-asiakkaat hyötyvät yhteensopivuusongelmien vähenemisestä ja voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Varustamoasiakkaat taas hyötyvät käyttöön ja huoltoon liittyvistä eduista.

Segmentti Alustyyppi Päätuotteet
 Kauppalaivat Kaasunkuljetusalukset 4-tahtiset monipolttoainemoottorit, apumoottorit, säätölapapotkurit, vaihteistot, keulaohjauspotkurit, ympäristöratkaisut
  Säiliöalukset, konttialukset, irtolastialukset Apumoottorit, kiinteälapaiset potkurit, keulaohjauspotkurit, pienten alusten 4-tahtimoottorit, navigointi- ja automaatiojärjestelmät, sähkönjakelujärjestelmät, ympäristöratkaisut
  Muut: rahti-, ro-ro-alukset, autonkuljetusalukset Kaikki edellä mainitut
 Offshore Kelluvat öljynetsintäalukset: porausalukset, porauslautat jne. 4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, alusten automaatiojärjestelmät, sähkönjakelujärjestelmät, vaihteistot, ympäristöratkaisut
  Kelluvat tuotantolaitokset: FPSO-, FSO-, LNG-laitokset jne. 4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, säätölapapotkurit, alusautomaatio, sähkönjakelu, vaihteistot, ympäristöratkaisut
  Huolto- ja tukialukset: OSV-, PSV-, AHTS-, AHS-alukset 4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, säätölapapotkurit, sähköiset propulsiojärjestelmät, laivasuunnittelu, automaatiojärjestelmät, vaihteistot, ympäristöratkaisut
  Muut: nosturialukset, putkien asennusalukset, asuntoalukset Kaikki edellä mainitut
Matkustajalaivat Risteilyalukset 4-tahtimoottorit, kiinteälapaiset potkurit, keulaohjauspotkurit, navigointi-, viihde- ja automaatiojärjestelmät, sähköiset propulsiojärjestelmät ja sähkönjakelujärjestelmät, ympäristöratkaisut
Matkustajalautat 4-tahtimoottorit, säätölapapotkurit, kiinteälapaiset potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, navigointi-, viihde- ja automaatiojärjestelmät, sähköiset propulsiojärjestelmät ja sähkönjakelujärjestelmät, ympäristöratkaisut
Muut: ro-pax-alukset, jahdit Kaikki edellä mainitut
Erikoisalukset Hinaajat 4-tahtimoottorit, kiinteälapaiset potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, alusten automaatiojärjestelmät, laivasuunnittelu, ympäristöratkaisut
  Ruoppaajat 4-tahtimoottorit, säätölapapotkurit, kiinteälapaiset potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, alusten automaatiojärjestelmät, ympäristöratkaisut
  Muut: kalastusalukset, jäänmurtajat, tutkimusalukset, työveneet, sisävesiliikenteen alukset Kaikki edellä mainitut
Merivoimat Fregatit, korvetit, partioalukset, lentotukialukset, hävittäjäalukset, sukellusveneet, tukialukset Vesisuihkulaitteet, tiivisteet ja laakerit, keulaohjauspotkurit, 4-tahtimoottorit, navigointi- ja automaatiojärjestelmät, sähköiset propulsiojärjestelmät ja sähkönjakelujärjestelmät, vedenalainen viestintäteknologia, kaikuluotainjärjestelmät, ympäristöratkaisut

Kasvun pohjana kaasu- ja ympäristöratkaisut sekä tehokkaat alukset

Wärtsilä Marine Solutionsilla on erinomaiset edellytykset kasvuun. Keskeisiä edellytyksiä sille ovat kaasun yhä parempi saatavuus ja kasvava käyttö alusten polttoaineena, uudet ympäristömääräykset sekä tehokkaampien alusten kasvava kysyntä.

Tiukkenevat ympäristömääräykset lisäävät mielenkiintoa maakaasun käyttöön merenkulun polttoaineena. Sama pätee päästöjä vähentäviin teknologioihin, kuten pakokaasujen puhdistusjärjestelmiin ja painolastivesien käsittelyjärjestelmiin. Marine Solutions tarjoaa asiakkailleen ratkaisuvaihtoehtoja, joilla vaatimukset voidaan täyttää asiakkaiden liiketoimintojen ja liiketoimintamallien tarpeita parhaiten vastaavalla tavalla niin uusien alusten rakennusprojekteissa kuin jo käytössä olevien alusten jälkiasennuksissa.

Pakokaasujen puhdistusjärjestelmissä Wärtsilällä on vahva asema ja markkinoiden kattavimmat referenssit. Tarjoamme alan laajimman valikoiman rikkipesurijärjestelmiä: makeavesikäyttöiset suljetun kierron järjestelmät, merivesikäyttöiset avoimen kierron järjestelmät sekä kumpaakin teknologiaa hyödyntävät hybridijärjestelmät. Wärtsilän puhdistuslaitteistot saivat ensimmäisenä IMOn vaatiman sertifikaatin luokituslaitoksilta Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd ja Bureau Veritas. Wärtsilän pakokaasujen puhdistusjärjestelmille saatiin vuonna 2016 hyväksyntä myös Singaporen viranomaisilta. Kyseessä on ensimmäinen aasialaisen lippuvaltion antama hyväksyntä pakokaasujen puhdistusjärjestelmälle. NOx-päästöjen pienentämiseen ja IMO Tier III -vaatimusten täyttämiseen Wärtsilä tarjoaa SCR-tekniikkaan (Selective Catalytic Reduction) perustuvia tuotteita. Painolastivesien käsittelyssä asiakkaille on tarjolla alan kaksi yleisintä teknologiaa: ultraviolettivalokäsittely ja sähköklooraus. Kummallakin teknologialla on Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn tyyppihyväksyntä ja kumpaakin on saatavissa sekä turvalliseksi että vaaralliseksi luokiteltuihin tiloihin soveltuvana asennuksena. Molemmilla järjestelmillä on myös Yhdysvaltain rannikkovartioston (USCG) AMS-hyväksyntä. Täydellinen USCG-tyyppihyväksyntä saadaan vuonna 2017, mikä yhdessä Wärtsilän maailmanlaajuisen teknisen tuen verkoston kanssa tekee Wärtsilästä houkuttelevan yhteistyökumppanin kaikille toimijoille, joilla on painolastivesien käsittelyyn liittyviä tarpeita.

Wärtsilä toi ensimmäisenä markkinoille laivakäyttöön soveltuvia monipolttoainemoottoreita, joiden ansiosta nesteytettyä maakaasua (LNG) voidaan käyttää merenkulun polttoaineena. LNG:n käyttö on kasvussa, koska se ei sisällä rikkiä ja tarjoaa siten järkevän tavan noudattaa rikkipäästörajoja.

Aluksen hyötysuhde on varustamoille ja laivayhtiöille äärimmäisen tärkeä tekijä. Wärtsilän syvällinen asiantuntemus ja järjestelmäosaaminen auttavat optimoimaan alusten hyötysuhteen ja antavat asiakkaille mahdollisuuden saavuttaa alusten käyttöprofiilia vastaavat suorituskykyä, kustannuksia ja ympäristömääräysten täyttymistä koskevat parametrit.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.