Sulje

Marine Solutions -liiketoimintaympäristö

Wärtsilä Marine Solutions toimii meri- sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa. Merenkulkualan pääsegmentit ovat kauppalaivat, kaasutankkerit, matkustajalaivat sekä merivoimat ja erikoisalukset. Öljy- ja kaasuteollisuudessa Wärtsilä keskittyy offshore-laitoksiin ja -aluksiin sekä maalla toimiviin kaasuteollisuuden laitoksiin.

Laivanrakennus- ja merenkulkumarkkinoiden yleiset kysyntätekijät

Uusien alusten kysyntään vaikuttavat pääasiassa maailmantalouden kehitys ja sen vaikutus kauppaan ja kuljetuskapasiteetin tarpeeseen. Maailmantalous vaikuttaa myös polttoaineiden hintoihin, joilla puolestaan on sekä suora että epäsuora vaikutus merenkulkualaan sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Polttoaineiden hinnat, saatavuus ja kysyntä määräävät öljy- ja kaasuteollisuuden kehitystä, ja merenkulkualalla polttoainekustannukset kasvattavat tehokkaiden alusten kysyntää. Muita toimialaan vaikuttavia tekijöitä ovat telakoiden kapasiteetti, uusien alusten hinnat, vanhojen alusten käytöstä poistaminen ja romuttaminen, korkotaso ja rahtihinnat. Tärkeä kysyntää lisäävä tekijä on myös ympäristömääräysten kehitys ja niiden vaikutus alusten tehokkuuteen, ympäristöratkaisujen kysyntään ja kaasun käyttöön merenkulun polttoaineena.

Wärtsilän Marine Solutions ‑liiketoiminnan tärkeimmät kysyntätekijät

 • Maailmanlaajuinen talouskehitys
 • Maailmankaupan kehitys ja kuljetuskapasiteetin tarve
 • Maailmanlaajuinen energian kysynnän kasvu
 • Öljyn ja kaasun hintakehitys
 • Öljy- ja kaasukenttien ja alan infrastruktuurin kehitys
 • Ympäristömääräykset
 • Teknologinen kehitys ja innovaatiot

Kilpailijat ja markkina-asema

Wärtsilä Marine Solutions on jatkuvasti laajentanut tarjontaansa, joka kattaa nykyisellään moottorit ja propulsiolaitteet, sähkölaitteet, automaation, laivasuunnittelun, ympäristöratkaisut, kaasu­järjestelmät sekä pumput ja venttiilit. Tarjonnan laajentamista tukee kykymme tarjota ympäristömyötäisiä ratkaisuja sekä ylivertaista huoltopalvelua läpi koko tuotteen elinkaaren. Wärtsilän kilpailuetu perustuu toimialan laajimpaan valikoimaan johtavia, innovatiivisia merenkulkualan tuotteita sekä täydellisiin integroituihin järjestelmiin ja suunnittelupalveluun. Tarjontaa tukee ainutlaatuinen asiakkaita maailmanlaajuisesti palveleva myynti- ja huoltoverkosto.

Kilpailijakenttämme on laaja. Moottoreissa kilpailijoitamme ovat mm. MAN D&T ja Caterpillar, potkureissa esim. Schottel ja Thrustmaster sekä ympäristötekniikassa ja apulaitteissa Alfa Laval. Sähkö- ja automaatiojärjestelmissä kilpailijoitamme ovat Siemens, GE, ABB ja Kongsberg ja pumpuissa ja kaasujärjestelmissä TGE Marine ja Framo. Kilpailijoihin lukeutuu myös laaja-alaisesti erilaisia ratkaisuja tarjoavia yrityksiä, kuten Rolls-Royce. Wärtsilä tunnetaan merenkulku- sekä öljy- ja kaasumarkkinoilla luotettavana toimittajana, joka tarjoaa innovatiivista ja kestävää teknologiaa.

 

Wärtsilän tarjonta Pääkäyttökohde Pääkilpailijat Wärtsilän markkina-asema
4-tahtipäämoottorit Pienet kauppalaivat, offshore, erikoisalukset MAN D&T, MAK (CAT) Wärtsilän markkinaosuus on noin 51% (mitattuna teholla, kW).
4-tahtiapumoottorit Kaikki alustyypit Markkinat ovat erittäin pirstoutuneet, hintasensitiiviset ja tiukasti kilpaillut. Pääkilpailijoita ovat MAN D&T ja sen paikalliset lisenssivalmistajat sekä Yanmar ja HiMSEN. Apumoottorimarkkinoista kilpailevat myös nopeakäyntisten moottoreiden valmistajat. Wärtsilän markkinaosuus on 18%.
Propulsio­järjestelmät
 • Säätölapapotkurit
 • Kiinteälapaiset potkurit
 • Ohjauspotkurit
 • Keulaohjauspotkurit

 

Kaikki alustyypit Rolls-Royce, Schottel, Voith, Mecklenburger Metallguss, Thrustmaster, Brunvoll, Kawasaki, Caterpillar (Berg Propulsion) Säätö- ja kiinteälapaisten potkurien markkinat ovat pirstoutuneet; Wärtsilä on yksi vahvimpia toimijoita.

Ohjauspotkurien markkinoilla Wärtsilä on yksi vahvimpia toimijoita.

Keulaohjauspotkurien markkinat ovat erittäin pirstoutuneet, ja Wärtsilä on niillä haastaja.
Sähkö ja automaatio
 • Alusten automaatio­järjestelmät
 • Navigointi- ja sähkö­järjestelmät
 • Dynaaminen positiointiteknologia
 • Integroidut komentosiltaratkaisut
 • Viihde­järjestelmät
 • Sähköiset propulsio­järjestelmät
 • Sähkönjakelu
 • Kaikuluotain­järjestelmät
 • Vedenalainen viestintäteknologia
Risteily- ja rahtialukset, offshore, erikoisalukset, merivoimat ABB, Siemens, Kongsberg, Rolls-Royce, GE Navigointi- ja automaatiojärjestelmien markkinajohtaja risteilyalusten ja isojen rahtilaivojen segmenteissä, vakiintunut asema offshore-markkinoilla.
Laivasuunnittelu OSV-alukset, kauppalaivat, erikoisalukset, kalastusalukset Skipsteknisk, Marinteknikk, MMC, Rolls-Royce, Ulstein, Vard Wärtsilä on johtavia itsenäisiä laivasuunnitteluyrityksiä.
Öljy- ja kaasu­järjestelmät
 • Mobiili LNG-tarjonta (proomut)
 • Uudelleenkaasutus­järjestelmät
 • Kaasun uudelleennesteytys­järjestelmät
 • Kaasun nesteytys­järjestelmät onshore-sovelluksiin
 • Kaasun talteenotto­järjestelmät
 • Öljynerotus­järjestelmät
 • Polttoainekaasu­järjestelmät
Offshore-kaasunkäsittely- ja varastointialukset, LNG-/LEG-/LPG-kuljetusalukset, FPSO-alukset, teolliset sovellukset, polttoainekaasu­järjestelmät kaikkiin alustyyppeihin TGE Marine, Linde, Babcock LGE, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Samsung Heavy Industries, Cryonorm, John Zink, Air Liquide Wärtsilä on yksi vahvimpia toimijoita.
Pumput ja venttiilit
 • Syväkairauslastipumput
 • Pumppuhuone­järjestelmät
 • Konehuonepumput
 • Palontorjunta­järjestelmät
 • Venttiilit
Kaikki alustyypit, öljyn- ja kaasunkäsittelylaitokset (on- ja offshore) Marflex, Framo, Hyundai Heavy Industries, Shinko, Allweiler, Desmi, Ellehammer Wärtsilä on yksi vahvimpia toimijoita.
Ympäristöratkaisut
 • Pakokaasujen puhdistus­järjestelmät
 • Painolastivesien käsittely­järjestelmät
 • Suojakaasu­järjestelmät
 • Vedentuotanto­järjestelmät
 • Vedenpuhdistus­järjestelmät
Kaikki alustyypit Alfa Laval, Yara, Techcross, Panasia, Evac, GEA Westfalia, Hug Engineering Wärtsilä on yksi vahvimpia toimijoita.

 

fin_Market_position.svg

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.