Sulje

Marine Solutions -liiketoiminnan strategia

Wärtsilä Marine Solutions -liiketoiminnan strateginen tavoite on olla johtava innovatiivisten tuotteiden ja integroitujen ratkaisujen toimittaja meri- sekä öljy- ja kaasuteollisuudelle. Tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnämme syvällistä asiakkaiden tarpeiden tuntemusta ja

  • vakiinnutamme Wärtsilän johtoaseman kaasukäyttöisiin aluksiin, ympäristömääräysten noudattamiseen ja hyötysuhteen optimointiin liittyvissä ratkaisuissa
  • kehitämme edelleen Wärtsilän johtoasemaa laivanrakennusteollisuuden järjestelmäintegraattorina
  • tarjoamme kilpailukykyisiä tuotteita meri- sekä öljy- ja kaasuteollisuuden kasvaviin tarpeisiin ja
  • haemme lisäkasvua hyödyntämällä kykyämme tarjota asiakkaille alan tehokkaimmat elinkaariratkaisut.

Wärtsilällä on ainutlaatuinen asema alan ainoana toimijana, jonka tarjonta kattaa merenkulun kaikki tarpeet. Laajaa tuotevalikoimaamme tukevat maailmanluokan laivasuunnittelun, teknisen osaamisen ja projektitoimitusten resurssit. Niiden avulla pystymme luomaan ratkaisuja, jotka optimoivat asiakkaiden laitteiden arvon koko elinkaaren ajan. Ratkaisutoimittajana Wärtsilä pystyy toimittamaan kaiken yksittäisistä tuotteista laivojen monitahoisiin voimajärjestelmiin sekä koko elinkaaren kattavaan tukeen, konseptikehityksestä aina aluksen operointiin saakka.

Kaasukäyttöisiin aluksiin, ympäristömääräysten noudattamiseen ja hyötysuhteen optimointiin liittyvissä ratkaisuissa on nähtävissä merkittäviä keskipitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia. Wärtsilällä on vahva asema näillä alueilla, sillä yhtiöllä on alan vahvin kokemus kaasumoottoritoimituksista, ainutlaatuinen päästöjen hallintaan ja pienentämiseen liittyvä tuotevalikoima ja teknisten palveluiden ja laivasuunnitteluresurssien ansiosta kokonaisvaltainen malli laivan hyötysuhteen optimointiin.

Wärtsilä Marine Solutions hakee orgaanista kasvua, jota tukevat kohdennetut yritysostot ja kumppanuudet. Innovatiivisten ja kilpailukykyisten tuotteiden tarjontaa ja toimituksia kehitetään asiakassegmenttien tarpeiden ja alusten käyttöprofiilien pohjalta. Wärtsilä Marine Solutions tarjoaa yhdessä Services-liiketoiminnan kanssa varustamoille ja laivayhtiöille luotettavuuden ja käytettävyyden takaavia integroituja elinkaariratkaisuja. Wärtsilä säilyttää johtavan asemansa laivanrakennusteollisuuden järjestelmäintegraattorina ja vahvistaa edelleen jo nyt vahvaa asemaansa öljy- ja kaasuteollisuudessa. Yhtiö jatkaa myös panostuksia läsnäolon vahvistamiseen ja toimitusketjun sekä suunnittelu- ja myyntiprosessien tehokkuuden maksimointiin etenkin tärkeimmillä laivanrakennusmarkkinoilla, kuten Kiinassa ja Etelä-Koreassa.

Marine Solutions -liiketoiminnan vahvuudet

  • Merenkulku- sekä offshore-alan laajin valikoima luotettavia ja suorituskykyisiä tuotteita ja ratkaisuja, joiden tukena on alan vahvin maailmanlaajuinen huoltoverkosto
  • Ylivoimaiset toimitusreferenssit monipolttoaineteknologioihin sekä kaasujärjestelmiin perustuvista kaasukäyttöisistä aluksista
  • Kattavin valikoima vaihtoehtoja asiakkaiden polttoainejoustavuutta, suorituskykyä ja ympäristövaatimuksia koskeviin tarpeisiin
  • Vahva asema ja asiakkaiden syvällinen ymmärrys risteilyalusten ja isojen rahtialusten navigointi- ja automaatiojärjestelmissä
  • Ainutlaatuinen synergia laivasuunnittelun ja teknisen osaamisen välillä takaa parhaan suorituskyvyn läpi aluksen koko elinkaaren
  • Vahva läsnäolo kaikilla tärkeimmillä merenkulun sekä öljyn ja kaasun offshore-tuotannon segmenteillä pienentää laivanrakennusalan suhdannevaihteluiden vaikutuksia.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.