Sulje

Pikakatsaus: Tämä on Wärtsilä

ar-2016-quick-look-intro.png

2016 lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

“Wärtsilällä on hyvät mahdollisuudet hyötyä nykytrendeistä, joissa korostuvat muuttuvat energiatarpeet ja tehokkuusvaatimukset.”

Jaakko Eskola
Konsernijohtaja

Avainluvut

  2016 2015 2014
Liikevaihto, MEUR  4 801 5 029 4 779
Vertailukelpoinen liiketulos, MEUR  583 612 569
Vertailukelpoinen liiketulos, %  12,1 12,2 11,9
Tilauskertymä, MEUR  4 927 4 932 5 084
Tilauskanta kauden lopussa, MEUR  4 696 4 882 4 530
Henkilöstö, kauden lopussa  18 011 18 856 18 042

Liikevaihto

Wärtsilän pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa maailmanlaajuista BKT:n kasvua nopeammin. Wärtsilän liikevaihdon vuosittainen keskimääräinen kasvu viiden vuoden ajanjaksolla oli 3%, kun BKT:n kasvu oli samalla ajanjaksolla 0,4%.

Vertailukelpoinen liiketulos

Wärtsilän tavoitteena on saavuttaa 14%:n liikevoittomarginaali korkeasuhdanteessa ja säilyttää yli 10%:n liikevoittomarginaali matalasuhdanteessa.

Wärtsilän strategia kannattavaan kasvuun

 

Kohokohtia

Siirtyminen aurinkovoimamarkkinoille

Wärtsilän hybridiratkaisut lanseerattiin huhtikuussa 2016. PV-aurinkopaneelien ja polttomoottoreiden yhdistäminen pienentää hiilijalanjälkeä, alentaa käyttökustannuksia ja parantaa luotettavuutta.

Digitaalinen muutos

Chief Digital Officerin nimitys ja uuden digitaalisen organisaation perustaminen olivat tärkeitä Wärtsilän digitaalista muutosta vauhdittavia askelia.

Ympäristömääräysten kehitys

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti vuoden mittaan useista toimialalle tärkeistä ympäristömääräyksistä, kuten mm. painolastivesien käsittelyä koskevan yleissopimuksen ratifioinnista ja laivapolttoaineiden rikkipitoisuuden maailmanlaajuisen rajan käyttöönottopäivästä. Wärtsilän monipuoliset ympäristöratkaisut antavat hyvät edellytykset auttaa asiakkaita täyttämään uudet määräykset.

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.