Sulje

Services

Wärtsilä Services tukee asiakkaitaan toimialan kattavimmalla huoltovalikoimalla tavoitteenaan asiakkaiden liiketoiminnan ja laitosten koko elinkaaren aikaisen suorituskyvyn optimointi. Tarjoamme asiantuntevat ja ympäristöystävälliset palvelut nopeasti ja lähellä kaikkia asiakkaitamme. Wärtsilän huoltotarjonta hyödyntää vahvasti digitalisaation, ennen muuta tosiaikaisen tiedonkeruun ja analytiikan luomia etuja. Asiakkaat näkevät Wärtsilän kilpailukykyisenä ja luotettavana huoltokumppanina, jonka kanssa on helppo asioida.

fin_Improving_lifecycle_efficiency.svg

Huoltotarjontamme

Wärtsilän Services ‑liiketoiminta pyrkii läheisiin asiakassuhteisiin ja siten syvälliseen asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen, jolloin huoltotarjonta pystytään sovittamaan tarpeisiin saumattomasti. Services tarjoaa täyden tuen merenkulkuasiakkaille ja energia- sekä öljy- ja kaasuteollisuuden asiakkaille. Palveluvalikoimaa täydentää vesivoima- ja teollisuuslaitoksille maailmanlaajuisesti tarjottava kattava kokonaisuus tiivisteiden, laakereiden ja näiden oheislaitteiden huoltoratkaisuja. Vaikka Wärtsilä huoltaa pääasiassa itse suunnittelemiaan ja myymiään laitteita, myös muiden valmistajien kaluston jälkiasennus- ja huoltopalveluille on täydet edellytykset. Wärtsilä tarjoaa siten asiakkailleen kattavimman tuen.

Kyky tarjota eritasoista tukea perustuu asiakkaiden liiketoiminnan ja sen haasteiden laajaan tuntemukseen sekä tekniseen asiantuntemukseen:

  • laitteiden varaosat, painopisteenä erinomaiset toimituspalvelut sekä laajan osavalikoiman hyvä saatavuus
  • kattava kunnossapidon ja suorituskyvyn seuranta, mukaan lukien varaosat ja huollot (kenttähuolto, kuntoon perustuva huolto, dynaaminen kunnossapidon suunnittelu)
  • asiakkaan liiketoiminnan optimointi analytiikan, ennakoivien suositusten, tehostamistoimenpiteiden (esim. polttoainekustannusten säästö) ja laitteiden käytön ja hallinnoinnin yhteisten suorituskykytavoitteiden avulla
  • asiakkaille myönnettävät laitteistojen luotettavuus-, suorituskyky- ja käytettävyystakuut.

Asiantuntemuksemme osa-alueita:

Moottorihuolto

Täysimittaiset huoltopalvelut keskinopeille ja hidaskäyntisille diesel-, kaasu- ja monipolttoainemoottoreille ja näiden oheislaitteille. Laaja tarjonta kattaa niin perushuollot kuin iäkkäiden moottorien suorituskyvyn parantamiseen tähtäävät jälkiasennukset.

Propulsiohuolto

Täysi huoltovalikoima propulsiojärjestelmille laitteiston koko elinkaaren ajan. Propulsiojärjestelmien suorituskyky ja tehokas toiminta taataan varaosahuollon, korjausten sekä modernisointien ja tehokkuuden parannusten avulla.

Tiiviste- ja laakerihuolto

Laaja valikoima tiiviste-, laakeri- ja vannasputkiratkaisuja integroituina järjestelminä, paketteina ja yksittäisinä tuotteina. Palvelut tehostavat sekä merenkulku- että teollisuusasiakkaiden toimintaa, alentavat käyttökustannuksia ja pidentävät laitteiden käyttöikää.

Vesivoima- ja teollisuushuolto

Tarjonta käsittää vesivoimaloiden ja teollisuuslaitosten (esim. kaivokset, paperi, öljy ja kaasu) tiivisteet, laakerit ja näiden oheislaitteet, mukaan lukien perinteisten vesivoimalaitosten ohella myös vuorovesivoimalat ja offshore-tuulivoimalat. Tuotevalikoimaa täydentää kattava palvelutarjonta, mm. rakennus- ja korjaustyöt, vedenalainen huolto, jälkiasennukset sekä komponenttien kunnostukset.

Ympäristöpalvelut

Laaja valikoima palveluja, jotka parantavat sekä maalla toimivien voimalaitosten että merenkulun laitteistojen hyötysuhdetta ja vähentävät päästöjä. Tarjonta sisältää polttoainekonversiot, NOx-päästöjä alentavat ratkaisut sekä propulsiotehoa parantavat huoltopalvelut. Lisäksi Wärtsilän kenttähuolto-organisaatio tukee merenkulun jälkiasennusmarkkinoita ympäristöratkaisujen asennuksissa ja käyttöönotoissa.

Elinkaariratkaisut

Wärtsilä Services -liiketoiminnan elinkaariratkaisut tarjoavat mitattavia ja taattuja etuja turvallisesti, luotettavasti ja ympäristöystävällisesti. Ratkaisujen etuja ovat käytettävyys- ja suorituskykyparannukset, tuottavuusparannukset, kustannussäästöt sekä maksimaalinen käyttöikä.

Wärtsilä räätälöi elinkaariratkaisut tarpeen mukaan – sopivan tasoinen kumppanuussopimus on täysin asiakkaan valittavissa. Huollon optimointiratkaisut sisältävät säännölliset tarkastukset, kuukausiraportit ja osavaihdot. Käytön optimointiratkaisut keskittyvät energiatehokkuuteen, tosiaikaiseen valvontaan ja neuvontapalveluihin, käytettävyyden maksimointiin ja suorituskyvyn parantamiseen tähtääviin suunnitelmiin. Taattuun suorituskykytasoon sidottuihin ratkaisuihin voidaan koota paketiksi kaikki laitoksen käyttöön, hallinnointiin ja huoltoon liittyvät palvelut sekä takuut asennusten toimivuudesta.

Huoltoprojektit

Wärtsilän projektinhallintaosaaminen takaa asiakkaiden laitosten tehokkaat suorituskykypäivitykset, modernisoinnit, polttoainekonversiot ja turvallisuusratkaisut.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut kattavat kaikki laitosten hallinnointiin, käyttöön, kunnossapitoon ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat. Kurssit voidaan toteuttaa niin käytännönläheisesti paikan päällä kuin moderneina etä- ja verkkokoulutuksina.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.