Sulje

Services-liiketoimintaympäristö

Wärtsilä Services palvelee merenkulku-, energia-, öljy- ja kaasuteollisuutta sekä vesivoima- ja teollisuusasiakkaita. Vahvistaakseen asemaansa vesivoima- ja teollisuushuollossa Wärtsilä osti vuonna 2016 American Hydron, joka on johtava laajojen laitemodernisointien ja palvelujen toimittaja ja asentaja vesivoima- ja vedenjakelujärjestelmäalalla. Yhtiö on erikoistunut vesivoimaturbiineihin ja -pumppuihin liittyvään konsultointiin, suunnitteluun ja tarkkuutta vaativien laitteiden suorituskyvyn parantamiseen.

Merenkulkuasiakkaat ovat yleensä kauppamerenkulun ja risteily- ja lauttaliikenteen varustamoja ja laivayhtiöitä tai merivoimien tai muiden erikoisalussegmenttien toimijoita. Öljy- ja kaasuteollisuusasiakkaat ovat tyypillisesti joko offshore-segmentin alusten operoijia tai maissa toimivia öljy- tai kaasulaitoksia. Vesivoima- ja teollisuusasiakkaat ovat vesi-, meri- tai offshore-tuulivoimaloita sekä teollisuuslaitoksia operoivia yrityksiä.

Services-liiketoiminnan tärkein kysyntätekijä on Wärtsilän asennetun laitekannan suuruus ja kehitys. Tarjontaa ja osaamista kuitenkin kehitetään jatkuvasti niin, että Wärtsilällä on mahdollisuudet tarjota huoltopalveluja myös muiden valmistajien laitteille.

fin_Installed_base.svg

Wärtsilän loppuasiakkaiden markkinatilanne vaikuttaa suoraan kaluston ja laitosten käyttöasteeseen ja sanelee samalla myös kunnossapito-, telakointi- ja käyttöönottotarpeet. Laitteiston eri elinkaarivaiheisiin liittyy erilaisia huoltovaatimuksia sekä mahdollisia modernisointi- tai elinkaarenpidennystarpeita. Wärtsilän asiakkailla saattaa myös olla tarvetta jälkiasennuksiin ja tasokorotuksiin johtuen toimintaympäristön rakennemuutoksista. Syynä voivat olla esimerkiksi polttoaineiden hintojen tai saatavuuden muutokset, uudet määräykset tai tiukentuneet turvallisuusvaatimukset. Voimalaitoksen operoinnin ja hallinnan ulkoistaminen luotettavalle yhteistyökumppanille on energiateollisuudessa tavanomainen käytäntö. Kumppanuussopimukseksi tuotteistetut elinkaariratkaisut herättävät kasvavaa mielenkiintoa myös merenkulun ja öljy- ja kaasuteollisuuden huoltomarkkinoilla. Tämä johtuu siitä, että kumppanuussopimukset edistävät sekä laitteistojen huollon että suorituskyvyn optimointia ja sitä kautta parantavat toiminnallista tehokkuutta, alentavat kustannuksia ja ruokkivat liiketoiminnan kasvua.

Kilpailijat ja markkina-asema

Wärtsilällä on vahva asema myymiensä ja suunnittelemiensa laitteiden huollossa. Keskeisiä kilpailijoista erottavia tekijöitä ovat maailmanlaajuinen läsnäolo sekä kyky laitteiston koko elinkaaren läpäisevään käyttäjätukeen. Vain harva toimija pystyy tarjoamaan maailmanlaajuisesti yhtä laajan huoltovalikoiman. Kilpailijat ovat pääsääntöisesti OEM-valmistajia, jotka keskittyvät pääosin omien tuotteidensa huoltoon, sekä huoltoyrityksiä, joiden toiminta saattaa olla maailmanlaajuista, mutta yleisemmin kuitenkin paikallista.

Suurin osa kilpailijoista on siis paikallisia toimijoita: varaosakauppiaita, korjaustelakoita, paikallisia huoltoverstaita ja varaosatoimittajia (ei-OEM) sekä kenttähuoltoyrityksiä. Paikallisten toimijoiden määrä on suuri, joten kilpailu on varsin pirstoutunutta. Kilpailijat panostavat yleensä varsin rajalliseen valikoimaan. Wärtsilä kehittää jatkuvasti maailmanlaajuista läsnäoloaan ja paikallista toimintaansa pystyäkseen palvelemaan asiakkaita ylivoimaisen laadukkaasti ja samalla vastaamaan yhä tärkeämmäksi nousevaan nopeiden vasteaikojen vaatimukseen.

Voimalaitosten elinkaariratkaisuista kilpailevat muutamat alueelliset toimijat, joilla on kyky tarjota laitosten käyttöpalveluja. Merenkulkumarkkinoilla kilpailu elinkaariratkaisuista on vieläkin pirstoutuneempaa, sillä niistä voivat kilpailla myös laivayhtiöt. Wärtsilä Services tarjoaa laajan valikoiman erilaisia vaihtoehtoja, jotta voidaan varmistaa loppukäyttäjän kannalta paras ratkaisu.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.