Sulje

Services ja kestävä kehitys

Asiakkaidemme tärkeimpiä kannustimia yritysvastuunsa kehittämisessä ovat ympäristölainsäädäntö, tarve parantaa energiatehokkuutta ja turvallisuusvaatimukset.

Wärtsilä Services pyrkii olemaan edelläkävijä ja tukemaan asiakkaidensa pyrkimyksiä täyttää ja ylittää nykyiset ja tulevat liiketoiminnalle ja kestävälle kehitykselle asetettavat vaatimukset. Tämä on Wärtsilä Services -liiketoiminnan keskeisin rooli kestävän kehityksen kannalta: kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaille näiden liiketoimintaa tehostavia ja kasvua mahdollisimman kestävästi luovia ratkaisuja.

Myös Wärtsilän oma toiminta hoidetaan vastuullisesti, mukaan lukien palveluiden tuotanto lähellä asiakasta, mikä puolestaan antaa edellytykset paikallisille investoinneille ja työmahdollisuuksille.

Energiatehokkuus ja päästöt

Vaihtoehtoisten nestemäisten polttoaineiden ja kaasun yhä parempi saatavuus sekä tiukentuneet ympäristö- ja turvallisuusmääräykset luovat Services-liiketoiminnalle mahdollisuuksia tehostaa asiakkaiden laitteistojen toimintaa sekä pienentää samalla niiden ympäristövaikutuksia. Wärtsilä kehittää ja tarjoaa päivitys-, kunnostus-, polttoainekonversio- ja jälkiasennuspalveluja, jotka parantavat sekä polttoainetehokkuutta että ympäristösuorituskykyä. Näin voidaan täyttää tiukimmatkin ympäristövaatimukset sekä jatkaa laitosten tehokasta käyttöikää.

Käytössä olevien laitosten ja laitteistojen ensisijaisia päivitysratkaisuja ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Moottorien, propulsiolaitteistojen sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmien tehokkuuden päivityspaketit, jotka vähentävät polttoaineen ja/tai voiteluöljyn kulutusta ja siten sekä päästöjä että kustannuksia.
  • NOx-päästöjä vähentävät ratkaisut, joissa yhdistellään erilaisia moottoreihin tehtäviä muutoksia tavoitteena ihanteellinen puristussuhteen sekä ruiskutuksen ajoituksen ja määrän yhdistelmä. Konseptin tavoitteena on NOx-päästöjen vähennyksen ja polttoaineen säästön mahdollisimman hyvä tasapaino.
  • Potkurinakselin tiivistejärjestelmien konversio päästöjä rajoittaviksi, jolloin veden saostumisen vaara eliminoidaan.
  • Konversiot dieselistä kaasuun, jotka vähentävät olennaisesti laitoksen tai laitteiston päästöjä. Raskasta polttoöljyä tai meridieselöljyä käyttävän laitoksen tai laitteiston konversio maakaasukäyttöiseksi tuo merkittävät edut.

Sekä uusien että käytössä olevien laitosten ja laitteiden päästöjä voidaan vähentää myös toissijaisilla menetelmillä eli käytännössä asentamalla järjestelmään lisälaite. Wärtsilä Services tarjoaa lyömättömät ympäristöratkaisut sekä osaavat ammattilaiset näiden asennukseen ja käyttöönottoon.

Asiakkaan toiminnan kestävyyden optimointi

Wärtsilän tarjonta ei lopu jälkiasennuksiin, päivityksiin, polttoainekonversioihin ja kenttähuoltoon. Elinkaariajattelua tukevien ratkaisujen kautta Wärtsilä pystyy takaamaan alhaisemman polttoaineen kulutuksen ja siten suoria päästövähennyksiä. Wärtsilä Genius- ja Eniram -optimointipalvelut parantavat entisestään päivittäisen toiminnan kilpailukykyä ja tehokkuutta tehostamalla reaaliaikaisesti hyötysuhdetta ja vähentämällä päästöjä. Muutamia konkreettisia esimerkkejä:

  • Moottorin hyötysuhteen seuranta: Komentosillalla tai käyttöpaneelissa oleva monitori näyttää polttoaineen ominaiskulutuksen ja miehistö voi tehdä kulutusta optimoivia säätöjä, mikä lisää tietoisuutta polttoaineen kulutuksesta. Polttoaineen kulutuksen online-mittaus, visualisointi ja vertailu muuhun aikasuhteutettuun suorituskykydataan on ensimmäinen askel kohti aluksen energiatehokkuuden hallintasuunnitelmaa.
  • Trimmin optimointi: Aluksen optimaalisen trimmin näyttö komentosillalla/käyttöpaneelissa. Optimoimalla aluksen trimmiä reaaliaikaisesti voidaan vähentää tuntuvasti polttoaineenkulutusta ja samalla myös päästöjä.
  • Rungon ja potkureiden puhdistusvälin optimointi: Lasketaan optimaaliset puhdistusajankohdat rungolle ja potkureille. Tämän tuloksena vältetään pintojen likaantumisesta johtuva huomattava polttoaineenkulutuksen kasvu ja saavutetaan optimaalinen päästötaso.
  • Aluskannan optimointi: Yhdistämällä Wärtsilän datankeruu- ja analytiikkaosaaminen miehistöjen merenkulkukokemukseen pystytään optimoimaan koko varustamon aluskannan energiatehokkuus ja suorituskykytaso.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.