Sulje

Tutkimus ja kehitys

Wärtsilä on sitoutunut vahvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. T&K-toiminnan tarkoituksena on lujittaa jatkuvasti yhtiön teknologista johtoasemaa ja vahvistaa entisestään kilpailukykyä maailmanlaajuisilla merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä asiakkaiden tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluja, joiden perustana on luotettava, tehokas ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen teknologia.

Wärtsilän T&K-toiminnan fokus on digitaalisuudessa, uusissa tuotteissa ja ratkaisuissa, jotka ovat koko elinkaarensa ajan joustavia, tehokkaita, luotettavia, turvallisia, kustannustehokkaita käyttää ja ympäristökuormitukseltaan vähäisiä. Merkittävä osa tuotekehitysinvestoinneista tähtää ympäristömääräysten luotettavaan täyttymiseen, mikä hyödyttää asiakkaita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Wärtsilä pystyy nopeuttamaan uusien ratkaisujen kehityssykliä sekä varmistamaan niiden laadun, luotettavuuden ja turvallisuuden käyttämällä alkuvaiheen kehittämisprosessia sekä modularisointia, simulointitekniikkaa ja virtuaalitestausta ja -validointia.

Validointitestaus toiminnassa olevissa laitoksissa yhteistyössä asiakkaiden kanssa on oleellinen keino nykyisten ratkaisujen suorituskyvyn parantamisessa. Näin kertyy sekä pitkäaikaista kokemusta todellisissa kenttäolosuhteissa että edellytyksiä uusille ja paremmille ratkaisuille. Myös kenttäasennukset ovat arvokkaita tilaisuuksia saada lisää kokemusta ja laajempaa näkemystä uudesta teknologiasta ja ratkaisuista.

Tuote tuodaan markkinoille vasta, kun se on läpäissyt koko validointiprosessin kaikki laboratorio- ja kenttävaiheet ja sen suorituskyky täyttää Wärtsilän tiukat vaatimukset.

Wärtsilä suojelee innovaatioitaan ja kilpailukykyään kiinnittämällä erityistä huomiota aineettoman omaisuuden hallintaan ja yhtiön sisäisen avainosaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Kehitämme verkostoja ja klustereita, joiden avulla laajennamme tietojamme ja taitojamme solmimalla pitkäaikaisia suhteita tavarantoimittajiin, insinööritoimistoihin, yliopistoihin sekä lisenssivalmistajiin ja muihin OEM-valmistajiin (Original Equipment Manufacturer).

fin_R&D_expenditure.svg
fin_Minimising_environmental_footprint.svg

HERCULES-ohjelma ja kestävät innovaatiot yhteistyössä

EU:n kuudenteen ja seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluva pitkäaikainen tutkimus- ja kehitysohjelma HERCULES käynnistettiin vuonna 2002. Johtavat hidaskäyntisten ja keskinopeiden moottoreiden valmistajat Wärtsilä, Winterthur Gas&Diesel ja MAN Diesel & Turbo ovat tehneet yhteisen visionsa mukaisesti yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden kumppaneiden kanssa uuden merimoottoriteknologian ja tähän liittyvien järjestelmien kehittämiseksi. Ohjelman neljäs vaihe, HERCULES-2, käynnistyi vuonna 2015. Sen tavoitteena on kehittää isoja polttoainejoustavia merimoottoreita, jotka mukautuvat parhaalla mahdollisella tavalla toimintaympäristöönsä.

HERCULES-2-projekti sisältää neljä tutkimuksen ja tuotekehityksen osa-aluetta:

  • I: Polttoainejoustava moottori
  • II: Uudet materiaalit (moottorisovellukset)
  • III: Mukautuva, suorituskykynsä koko käyttöiän ajan säilyttävä voimakone
  • IV: Lähes päästötön moottori

HERCULES-2-konsortiossa on mukana 32 kumppania, joista 30% on teollisuusyrityksiä ja 70% yliopistoja tai tutkimuslaitoksia. Kolmivuotiseksi (2015–2018) suunnitellun HERCULES-2-projektin budjetti on 25 miljoonaa euroa. Projektin rahoitusperustan muodostaa 20 miljoonan euron määräraha Euroopan komission innovoinnin Horizon 2020 -ohjelmalta sekä Sveitsin valtion rahoitus.

Tulevaisuuden joustaviin energiajärjestelmiin tähtäävä FLEXe-ohjelma (Future Flexible Energy Systems) käynnistyi 1.5.2015 ja saatiin päätökseen vuonna 2016. FLEXe on suomalainen 27 organisaatiosta koostuva konsortio, joka kattaa energiajärjestelmien koko arvoverkoston. FLEXe-ohjelmassa yhdistyvät äly, joustavuus, ympäristömyötäisyys ja taloudellinen kannattavuus sekä asiakkaiden hyväksyntä ja sitoutuneisuus.

Wärtsilä laati vuonna 2016 yhteisiä tutkimussuunnitelmia useiden johtavien suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen kanssa. Suunnitelmiin kirjattiin yhteiset visiot hankkeista, joita kyseisissä korkeakouluissa tullaan toteuttamaan Wärtsilän vaihtelevan tasoisella tuella. Tarkoituksena on edelleen kasvattaa keskeisten yhteistyökorkeakoulujen määrää ja edetä yhteistyössä pitkäjänteisesti nyt laadittujen suunnitelmien pohjalta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.