Sulje

Kestävän kehityksen innovaatiot

Wärtsilällä on keskeinen rooli kansainvälisesti johtavana merenkulun ja energia-alan kokonaisvaltaisten elinkaariratkaisujen toimittajana: ympäristömyötäisten ratkaisujemme ja palveluidemme avulla asiakkaat voivat kehittää liiketoimintaansa kestävästi. Tämä lähestymistapa on kestävän kehityksen toimintamme perusta, ja sitä tukee vahva sitoumuksemme liiketoiminnan vastuullisuuteen.

Energian kysynnän maailmanlaajuinen kasvu, jatkuvasti kiristyvät ympäristövaatimukset ja luonnonvarojen ehtyminen tekevät merenkulku- ja energia-alan toimintaympäristöstä haastavan.

Pysyäksemme johtavana kestävyysinnovoijana investoimme jatkuvasti uuden teknologian kehittämiseen. Keskitymme tuotteidemme energiatehokkuuden parantamiseen ja pyrimme samalla vähentämään niiden aiheuttamia päästöjä. Yksi osa kestävään kehitykseen tähtäävää innovointia on ratkaisujemme etujen arviointi esimerkiksi voimantuotantojärjestelmien kannalta.

Asiakkaiden nykytarpeiden täyttäminen, tuleviin vaatimuksiin vastaaminen ja kehityksen kärjessä pysyminen edellyttää innovatiivista tuotekehitystä ja halua soveltaa uutta teknologiaa. Pyrimme kehittämään ympäristömyötäisiä tuotteita ja ratkaisuja monin eri tavoin, mm. parantamalla hyötysuhdetta, vähentämällä kaasumaisia ja nestemäisiä päästöjä ja jätteiden määrää, torjumalla melua sekä panostamalla jäte- ja painolastivesien puhdistukseen. Wärtsilä varautuu tuleviin vaatimuksiin kehittämällä niin primääristä kuin sekundääristä puhdistustekniikkaa sekä laajentamalla polttoainevalikoimaa. Wärtsilän sitoutuminen tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeihin hyödyttää sekä asiakkaitamme että ympäristöä niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Wärtsilän ympäristömyötäisten ratkaisujen keskeisimpiä ominaisuuksia:

  • luotettavuus, turvallisuus ja pitkä käyttöikä
  • päästöjä vähentävät ratkaisut
  • raskaalle polttoöljylle vaihtoehtoiset polttoaineet
  • mahdollisuus käyttää joustavasti eri polttoaineita
  • maksimaalisen hyötysuhteen ja alhaisimmat elinkaarikustannukset tarjoavat ratkaisut
  • vedenkulutuksen minimoivat ratkaisut
  • alusten suunnittelun ja käytön optimointi.

Tarjontamme keskeisten ominaisuuksien ja järjestelmätason etujen kokonaisymmärrys antaa hyvät edellytykset kestävän kehityksen mukaisten laiva- ja voimalajärjestelmien kehittämiselle.

Sustainable_innovations_FIN.svg

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.