Sulje

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoite Aikataulu Tilanne
TEHOKKUUSSITOUMUS:
Absoluuttisen energiankulutuksen (GWh) vähentäminen vähintään 10% vuoden 2005 keskikulutuksesta vuoteen 2016 mennessä.
2016 Vuoden 2016 lopussa energiasäästöjä oli kertynyt 43 GWh eli 92% lopullisesta tavoitteesta.
ENERGIANSÄÄSTÖ:
Absoluuttisen energiankulutuksen (GWh) vähentäminen vähintään 7% vuoden 2015 keskikulutuksesta vuoteen 2025 mennessä.
 2025 Uusi tavoite
TOIMINNAN EETTISYYS:
Koko organisaation sitouttaminen toimintaperiaatteisiin (toimintaperiaatekoulutuksen kattavuus 100%).
 2020 Uudistetun Code of Conduct ‑koulutuksen oli suorittanut vuoden 2016 lopussa 14.182 työntekijää eli 79% koko henkilöstöstä.
TYÖTURVALLISUUS:
Pitkällä aikavälillä nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa.
 2020 Myönteinen suuntaus turvallisuuskulttuurin parantamisessa, lujittamisessa ja levittämisessä jatkui vuonna 2016. Vuoden 2016 tavoite poissaoloon johtavien tapaturmien taajuusindeksille oli 2,50; saavutettu tulos 2,59 oli hieman sen yläpuolella. Indeksi parani kuitenkin edellisvuodesta (2,85) 9%. Ilahduttavaa on, että vaara- ja läheltä piti -tilanteiden raportointi lisääntyi 46% vuonna 2016 vuodesta 2015.
ILMASTONMUUTOS:
Toteutetaan analyysi Pariisin ilmastosopimuksen vaikutuksista Wärtsilään.
 2018 Vuonna 2016 projektille laadittiin projektisuunnitelma ja perustettiin ohjausryhmä. Lisäksi laadittiin päivitys Pariisin ilmastosopimuksesta ja analysoitiin keskeisten valtioiden päästötavoitteita.
KESTÄVÄT VOIMANTUOTANTOJÄRJESTELMÄT:
Wärtsilä myötävaikuttaa maailmanlaajuisesti kohtuuhintaisten, luotettavien, modernien ja kestävien energiajärjestelmien kehittämiseen.
 2020 Uusi tavoite
PIENET JA KESKISUURET LNG-RATKAISUT:
Wärtsilä on globaali toimija LNG-arvoketjussa, kehittää mahdollisuuksia, luo ratkaisuja ja rakentaa infrastruktuuria nestemäisten polttoaineiden korvaamiseksi puhtaasti palavalla LNG:llä.
 2020 Uusi tavoite
AURINKO- JA HYBRIDIRATKAISUT:
Aurinko- ja aurinko-hybridivoimaloilla puhtaampaa energiaa ja polttoainesäästöjä. Asennettu aurinkovoimalateho 200 MW vuoden 2018 loppuun mennessä.
 2018 Uusi tavoite
ILMASTONMUUTOS:
Kaasumoottoreiden kasvihuonepäästöihin 15%:n vähennys vuoden 2015 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
 2020 Uusi tavoite
VÄHÄHIILISEMMÄT KULJETUKSET:
Wärtsilä osallistuu kestävämmän liikenteen kehittämiseen kaasupohjaisilla ratkaisuilla ja muilla teknologioilla.
 2020 Uusi tavoite
ILMASTONMUUTOS:
Yli 300.000 tonnin vuotuinen vähennys alusten CO2-päästöihin Eniram-ratkaisuilla.
 2020 Uusi tavoite
TYÖHYVINVOINTI – URAKEHITYS:
Ulkoisen ja sisäisen rekrytoinnin tasapaino. Yli 50% avoimista työpaikoista täytetään sisäisellä haulla, mukaan lukien ylennykset ja siirrot.
 2020 58% avoimista työpaikoista täytettiin vuonna 2016 sisäisellä haulla (vähintään vaatimustaso 3) ja 42% ulkoisella haulla. 
HENKILÖKOHTAINEN KEHITYS:
Kehityskeskustelujen kattavuus 100%.
 2020 Kehityskeskusteluiden piirissä oli vuoden 2016 loppuun mennessä 96% henkilöstöstä.
HENKILÖSTÖN MONIMUOTOISUUS:
Naisten osuus henkilöstöstä 20%.
 2020 Uusi tavoite
TOIMITTAJIEN ELINKAARENHALLINTA:
Riskilähtöinen toimittajien arviointi- ja hallintaprosessi käytössä vuoteen 2018 mennessä
  • Vaihe I: uudet toimittajat 2017 mennessä
  • Vaihe II: vanhat toimittajat 2018 mennessä
 2018 Vuonna 2016 määriteltiin kokonaisvaltainen prosessi uusien toimittajien arviointiin ja toimittajien elinkaarihallintaan. Laadittiin itsearviointilomake ja selvitettiin sen teknisiä vaatimuksia.
TOIMITTAJIEN SEURANTA:
Tavaroiden ja palveluiden toimittajien pisteytyksen kattavuus:
  • 96% suorista hankinnoista pisteytetty
  • 70% epäsuorista hankinnoista pisteytetty
  • 75% paikallisista hankinnoista pisteytetty
 2020 Vuonna 2016 saavutettiin tavoite, jonka mukaan 96% suorista hankinnoista on pisteytetty. Epäsuorien hankintojen osalta pisteytyksen kattavuus oli 62% ja paikallisten hankintojen osalta 71%.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.