Sulje

Keskeistä tilikaudelta 2016

Wärtsilän vuoden 2016 tulos kehittyi yhtiön tarkistetussa ohjeistuksessa asetettujen odotusten mukaisesti. Tämä oli lähinnä neljännen vuosineljänneksen onnistuneiden toimitusten, Services-liiketoiminnan liikevaihdon kasvun ja parantuneen projektijakauman ansiota. Rahavirta kehittyi myönteisesti pääasiassa käyttöpääoman hallinnan tehostamisen ansiosta.

Huoltomarkkinoiden aktiviteetti oli hyvällä tasolla. Voimaloiden huoltopalveluiden kysyntä oli vahvaa, mikä kompensoi tiettyjen merenkulkumarkkinoiden haasteita. Laitetoimituksissa Wärtsilä kohtasi vastatuulta, mikä liittyi kaupan hitaaseen kasvuun, öljyn ja kaasun alhaisiin hintoihin sekä useiden merenkulkuasiakkaiden rahoitusvaikeuksiin. Toisaalta energiamarkkinat kehittyivät hyvin. Sähkön kysynnän kasvu kehittyvillä markkinoilla ja energiapolitiikan globaalit muutokset lisäsivät asiakkaiden kiinnostusta Wärtsilän ratkaisuihin. Kaikkien näiden loppumarkkinatrendien yhteisvaikutuksena oli tilauskertymän vakaa kehitys.

Wärtsilä jatkoi vuoden aikana liiketoimintansa kehittämistä laajentamalla tuote- ja ratkaisutarjontaa T&K-toiminnan, kumppanuuksien ja yrityskauppojen kautta.

Liikevaihto
MEUR 2016 2015 Muutos %
Energy Solutions 943 1 126 -16%
Marine Solutions 1 667 1 720 -3%
Services 2 190 2 184 0%
Konserni 4 801 5 029 -5%

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.