Sulje

Strategia

Wärtsilä tähtää kannattavaan kasvuun tarjoamalla edistyksellistä teknologiaa ja elinkaariratkaisuja merenkulku- ja energia-alan asiakkaille.

Ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja muuttuvat energiatarpeet vaikuttavat asiakkaidemme tapaan toimia. Integroitujen palvelujemme ja tuotteidemme ansiosta pystymme vastaamaan erinomaisesti nykypäivän energiatehokkaiden, innovatiivisten ja joustavien ratkaisujen kysyntään. Monipolttoainetuotteemme ja nesteytettyyn maakaasuun perustuvat ratkaisumme ovat alan johtavia, ja vastaavat kaasupohjaisten teknologioiden kasvavaan kysyntään. Luomme kasvua hyödyntämällä projektinhallintaamme ja teknistä osaamistamme, joiden ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Digitaalinen muutoksemme tarjoaa asiakkaillemme lisäarvoa ja optimoi suorituskykyämme. Kasvutavoitteitamme tukee ylivertainen globaali huoltoverkostomme.

Tuotannossa ja toimitusketjun hallinnassa etsimme jatkuvasti uusia keinoja pitää yllä laatua ja kustannustehokkuutta – usein yhdessä tärkeimmillä kasvumarkkinoillamme toimivien alan johtavien yhteistyökumppanien kanssa. Panostamme digitalisaatioon ja tutkimukseen ja tuotekehitykseen markkinoiden tarpeiden mukaisesti. Luomme siten vahvan perustan, joka turvaa asemamme johtavana markkinainnovaatioiden kehittäjänä ja vahvistaa sitä entisestään. Tällainen innovaatiokulttuuri sekä turvallisuuden, monimuotoisuuden ja korkeiden eettisten periaatteiden korostaminen vetävät puoleensa ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä ja tekevät organisaatiostamme erittäin suorituskykyisen. Yrittäjähenkemme, asiakaskeskeisyytemme ja intohimomme tehdä asiat oikein luovat uusia mahdollisuuksia ja ympäristömyötäisiä ratkaisuja sekä arvoa kaikille sidosryhmillemme.

Strategian toteutus vuonna 2016

Wärtsilä toi vuoden mittaan markkinoille useita asiakkaidensa toimintaa tehostavia konsepteja ja ratkaisuja. Näistä esimerkkejä ovat päivitetty navigointi-, automaatio- ja hallintajärjestelmä Nacos Platinum, jonka ominaisuuksiin kuuluu älykäs reitin suunnittelu, sekä nollapäästöinen lauttakonsepti, jota voidaan ajaa pelkillä akuilla tai akun ja moottorin hybridikäytöllä. Vuoden lopussa valmistuivat ensimmäiset toimitusvalmiit Wärtsilä 31 -moottorit, ja Wärtsilä sai kaksi uutta tilausta tästä uuden sukupolven moottorista, joka on päässyt Guinnessin ennätystenkirjaan maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina. Services-liiketoiminnassa asiakkaiden keskittyminen tehokkuuden optimointiin tuki pitkäkestoisten huoltosopimusten kysyntää.

Maakaasusta on tullut tärkeä polttoaine sekä voimantuotannon että merenkulun markkinoilla. Vuonna 2016 kaasu- ja monipolttoainesovellusten osuus Energy Solutions -liiketoiminnan tarjouspyynnöistä oli 82% ja tilauksista 45%. Merkittäviin kaasuun perustuviin sopimuksiin lukeutuivat 100 MW:n lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG:lle Saksaan sekä 225 MW:n Smart Power Generation -voimalaitos Denton Municipal Electricille Yhdysvaltoihin. Voimalaitos tuottaa Dentonin kaupungille säätövoimaa. Wärtsilä säilytti asemansa merenkulkumarkkinoiden johtavana monipolttoainemoottoreiden ja kaasunkäsittelyjärjestelmien toimittajana. Kaasuun perustuvien ratkaisujen osuuden kasvu asennetusta moottorikannasta tarjoaa kasvumahdollisuuksia Services-liiketoiminnalle.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti vuoden mittaan useista toimialalle tärkeistä ympäristömääräyksistä. Näitä olivat muun muassa painolastivesien käsittelyä koskevan yleissopimuksen ratifiointi sekä laivapolttoaineiden rikkipitoisuuden maailmanlaajuisen rajan käyttöönottopäivä. Wärtsilän monipuoliset ympäristöratkaisut, kuten painolastivesien käsittely- ja pakokaasujen puhdistusjärjestelmät sekä monipolttoainemoottorit ja niihin liittyvä kaasuteknologia, antavat hyvät edellytykset auttaa asiakkaita täyttämään kaikki uudet määräykset. Vastauksena asiakkaiden yhä vahvempaan pyrkimykseen pienentää hiilijalanjälkeään Wärtsilä ilmoitti alkuvuonna 2016 lähtevänsä mukaan aurinkoenergialiiketoimintaan. Hybridiratkaisussa yhdistyvät PV-aurinkopaneelit ja polttomoottorit.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan investoinnit olivat yhteensä 131 miljoonaa euroa, joka on 2,7% liikevaihdosta. Painopistealueita olivat hyötysuhteen parantaminen, polttoainejoustavuus ja ympäristövaikutusten vähentäminen. Investoinnit uuden teknologian kehittämiseen ovat välttämättömiä, jotta voidaan varmistaa Wärtsilän tuotteiden kilpailukyky sekä yhtiön johtava kestävän kehityksen innovoinnissa.

Wärtsilä jatkoi toimintojensa ja asiakastarjontansa digitalisointia vuonna 2016. Eniram-kauppa vahvistaa merkittävästi yhtiön osaamista data-analytiikassa, mallinnuksessa sekä suorituskyvyn optimoinnissa. Elokuussa Wärtsilän johtokuntaan nimitettiin Chief Digital Officer, jonka tehtävänä on määrittää, kehittää ja toteuttaa Wärtsilän digitaalista strategiaa, organisaatiorakenteeseen liittyviä suunnitelmia ja digitaalista hallintoa. Sittemmin ilmoitettiin Wärtsilän digitaalista muutosta vauhdittavan uuden organisaation perustamisesta.

Wärtsilä on jatkanut esimiesten johtamistaitojen monipuolista kehittämistä edistääkseen tuloshakuista yrityskulttuuria. Vuoden 2016 uusiin aloitteisiin lukeutui tulevien esimiesten kouluttamiseen tarkoitettu oppimisratkaisu Growth Lab. Tukeakseen jatkuvaan parantamiseen keskittyvän yrityskulttuurin rakentumista Wärtsilä on myös kehittänyt Operational Excellence Academy -oppimiskehyksen ja -portaalin, jotka tarjoavat tukimateriaalia kaikille, jotka edistävät kulttuuria, joka painottaa toiminnan erinomaisuutta. Wärtsilä pyrkii rakentamaan osallistavaa yrityskulttuuria edistämällä henkilöstön monimuotoisuutta ja tarjoamalla uranäkymiä sekä mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kasvuun. Vuoden 2016 toimenpiteisiin lukeutuvat johtoryhmien osallistavan kulttuurin ja monimuotoisuuden työpajat sekä kaikille työntekijöille suunnatut tapahtumat. Monimuotoisuusasiat ovat kiinteä osa oppilaitosyhteistyötämme, esiintymistämme rekrytointitapahtumissa sekä johdon koulutusohjelmia.

Turvallisuus on Wärtsilän tärkeimpiä painopisteitä, ja yhtiö lähestyi vuoden aikana tavoitettaan eli poissaoloon johtavien työtapaturmien nollatasoa. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus oli 2,59, jossa on laskua 9% vuodesta 2015. Vuonna 2016 Wärtsilä jatkoi WeCare-ohjelmansa laajentamista. WeCare on koko konsernissa käytettävä ohjelmisto ja toimintatapa vaara- ja läheltä piti ‑tilanteiden ja tapaturmien raportointiin ja selvittelyyn. Vuonna 2016 WeCare-järjestelmään raportoitiin yhteensä 11.550 poikkeamaa, eli kasvua edellisvuodesta oli 46%. Wärtsilä järjesti myös kansainvälisen turvallisuuspäivän, jonka teemana oli Safe by Choice. Tapahtumassa painotettiin päivittäisessä työssä tehtyjen valintojen merkitystä turvallisuudelle.

Taloudelliset tavoitteet ja tulosohjeistuksen toteutuminen

Wärtsilän pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa maailmanlaajuista BKT:n kasvua nopeammin sekä pitää liikevoittomarginaali 14%:n (korkeasuhdanne) ja 10%:n (matalasuhdanne) välillä. Lisäksi tavoitteena on pitää nettovelkaantumisaste alle 0,50:ssä ja jakaa osinkona vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta yli suhdannesyklin.

Wärtsilä arvioi 27.1.2016, että vuodelle 2016 oli odotettavissa 0–5%:n liikevaihdon kasvu ja noin 12,5–13,0%:n liikevoittomarginaali. Odotuksia tarkistettiin 12.10. voimalatoimitusten jäätyä vuonna 2016 odotettua vähäisemmiksi. Tarkistetun tulosohjeistuksen mukaan liikevaihdon odotettiin laskevan noin 5% ja kannattavuuden arvioitiin olevan noin 12,0%.

Wärtsilän vuoden 2016 tulos vastasi sekä pitkän aikavälin tavoitteita että tarkistettua ohjeistusta. Vuoden 2016 liikevaihto laski 5%, minkä myötä Wärtsilän liikevaihdon vuosittainen keskimääräinen kasvu viiden vuoden ajanjaksolla oli 3%, kun BKT:n vuosittainen keskimääräinen kasvu samalla ajanjaksolla oli 0,4%. Kannattavuus oli 12,1%. Nettovelkaantumisaste oli 0,07, ja hallituksen osinkoehdotus on 1,30 euroa osaketta kohti, mikä on 73% osakekohtaisesta liiketuloksesta.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Taloudelliset tavoitteet Kehitys vuonna 2016 Kehitys vuonna 2015
Liikevaidon kasvu nopeampi kuin globaali BKT:n kasvu 5%:n lasku 5%:n kasvu
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 10-14% 12,1% 12,2%
Nettovelkaantumisaste alle 0,50 0,07 0,17
Osingonmaksu vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta yli suhdannesyklin 73%1 53%
1 Hallituksen ehdotus.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.