Sulje

Pikakatsaus: Tilinpäätös

ar-2016-quick-look-intro.png

2016 lukuina

Vuosi 2016 oli Wärtsilälle haasteellisten loppumarkkinoiden valossa tyydyttävä. Liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät yhtiön tarkistetussa ohjeistuksessa asetettujen odotusten mukaisesti hyvän loppuvuoden ansiosta.

“Wärtsilän vankka taloudellinen asema parantaa kykyämme kehittää huolto- ja ratkaisutarjontaamme T&K-toiminnan, kumppanuuksien ja yrityskauppojen kautta.”

Marco Wirén
Talousjohtaja

Avainluvut

  2016 2015 2014
Liikevaihto, MEUR 4 801 5 029 5 779
Vertailukelpoinen liiketulos, MEUR 583 612 569
Vertailukelpoinen liiketulos, % 12,1 12,2 11,9
Liiketulos, MEUR 532 587 522
Tulos ennen veroja, MEUR 479 553 494
Tulos/osake, EUR 1,79 2,25 1,76
Osinko/osake, EUR 1,30* 1,20 1,15
Liiketoiminnan rahavirta, MEUR 613 255 452
Nettovelkaantumisaste 0,07 0,17 0,05

 * Hallituksen ehdotus.

Vuonna 2016 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 51 milj. euroa (25), joista 48 milj. euroa (19) liittyi uudelleenjärjestelyohjelmiin ja 3 milj. euroa (6) yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin.

Liikevaihto

Energy Solutions -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 20%, Marine Solutions -liiketoiminnan 35% ja Services-liiketoiminnan 46%.

Osinko/osake

Wärtsilän tavoitteena on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin.

Nettovelkaantumisaste

Wärtsilän tavoitteena on pitää nettovelkaantumisaste alle 0,50.

Kannattavuus

 

Kohokohtia

Tutkimus ja tuotekehitys

Investoinnit uuden teknologian kehittämiseen ovat välttämättömiä, jotta voidaan varmistaa Wärtsilän tuotteiden kilpailukyky sekä yhtiön johtava asema kestävän kehityksen innovoinnissa. Vuonna 2016 tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan investoinnit olivat yhteensä 131 miljoonaa euroa, joka on 2,7% liikevaihdosta.

Digitalisaatio

Wärtsilä jatkoi toimintojensa ja asiakastarjontansa digitalisointia vuonna 2016. Eniram-hankinta ja uuden Chief Digitalisation Officerin nimitys johtokuntaan olivat tärkeitä askelia kohti yhtiön digitaalista muutosta.

Osinkoehdotus

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkona 1,30 euroa osakkeelta, kasvua edelliseltä vuodelta on 8%. Osinkoehdotus vastaa 73% osakekohtaisesta liiketuloksesta.

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.