Sulje
Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS)
MEUR 2018 2017
Liiketoiminnan rahavirta:
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 241 64
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 4 4
Rahoitustuotot ja -kulut -296 -151
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -51 -82
Käyttöpääoman muutos:
Korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -28 -9
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 23 39
-5 30
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -56 -52
Korko- ja rahoituskulut -78 -37
Saadut osingot liiketoiminnasta 300 146
Korko- ja rahoitustuotot liiketoiminnasta 74 41
Maksetut verot -5 -3
291 148
Liiketoiminnan rahavirta 235 96
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -13 -3
Luovutustulot muista sijoituksista 1
Investointien rahavirta -13 -2
Rahavirta investointien jälkeen 223 93
Rahoituksen rahavirta:
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -492 270
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) 344 -242
Pitkäaikaisten lainojen nostot 280 90
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -84 -99
Konserniavustukset 99 34
Maksetut osingot -272 -256
Rahoituksen rahavirta -126 -203
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 96 -110
Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa 195 304
Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa 291 195

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.