Sulje
Emoyhtiön tase (FAS)
MEUR 2016 2015 Liite
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat 6
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot 9 12
Keskeneräiset hankinnat 1
9 13
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 7 8
Rakennukset ja rakennelmat 1 1
Koneet, kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet 1 1
9 10
Sijoitukset
Osakkeet saman konsernin yrityksissä 950 950
Muut osakkeet ja osuudet 2 2
951 951
Pysyvät vastaavat yhteensä 969 975
Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 103 114 7
Lainasaamiset 1 2
104 116
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 996 2 148 8
Muut saamiset 7 2
Siirtosaamiset 16 36 9
2 020 2 186
Rahat ja pankkisaamiset 304 159
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 428 2 461
Vastaavaa yhteensä 3 398 3 436
MEUR 2016 2015 Liite
VASTATTAVAA
Oma pääoma 10
Osakepääoma 336 336
Ylikurssirahasto 61 61
Kertyneet voittovarat 816 776
Tilikauden tulos 282 277
Oma pääoma yhteensä 1 494 1 450
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 2 3
Pakolliset varaukset 19 20
Vieras pääoma 11
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 500 457
Lainat eläkeyhtiöiltä 8 18
508 475
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 88 66
Lainat eläkeyhtiöiltä 10 27
Ostovelat 6 12
Velat saman konsernin yrityksille 1 207 1 189 13
Muut lyhytaikaiset velat 2 131
Siirtovelat 62 62 12
1 374 1 487
Vieras pääoma yhteensä 1 882 1 963
Vastattavaa yhteensä 3 398 3 436

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.