Sulje
Emoyhtiön tase (FAS)
MEUR 2018 2017 Liite
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat 6
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot 3 6
Keskeneräiset hankinnat 8 2
12 8
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 7 7
Rakennukset ja rakennelmat 1
Koneet, kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet 1 2
Keskeneräiset hankinnat 6
14 9
Sijoitukset
Osakkeet saman konsernin yrityksissä 950 950
Muut osakkeet ja osuudet 1 1
951 951
Pysyvät vastaavat yhteensä 976 968
Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 100 104 7
Lainasaamiset 1 1
101 105
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 308 1 786 8
Muut saamiset 2 2
Siirtosaamiset 16 35 9
2 327
Rahat ja pankkisaamiset 291 195
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 719 2 123
Vastaavaa yhteensä 3 696 3 090
MEUR 2018 2017 Liite
VASTATTAVAA
Oma pääoma 10
Osakepääoma 336 336
Ylikurssirahasto 61 61
Kertyneet voittovarat 730 841
Tilikauden tulos 308 161
Oma pääoma yhteensä 1 435 1 399
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 1 2
Pakolliset varaukset 15 16
Vieras pääoma 11
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 741 508
741 508
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 56 75
Lainat eläkeyhtiöiltä 8
Ostovelat 18 10
Velat saman konsernin yrityksille 1 327 985 13
Muut lyhytaikaiset velat 2 1
Siirtovelat 102 85 12
1 504 1 165
Vieras pääoma yhteensä 2 245 1 673
Vastattavaa yhteensä 3 696 3 090

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.