Sulje
Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)
MEUR 2016 2015 Liite
Liiketoiminnan muut tuotot 74 78 1
Henkilöstökulut -33 -43 2
Poistot ja arvonalentumiset -6 -8 3
Liiketoiminnan muut kulut -75 -80
Liiketulos -40 -52
Rahoitustuotot ja -kulut 4
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 286 270
Korko- ja muut rahoitustuotot 39 38
Kurssierot 2 4
Korko- ja muut rahoituskulut -36 -37
290 276
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 250 224
Poistoeron muutos 1 3
Konserniavustus 34 53
Tulos ennen veroja 286 279
Tuloverot -4 -2 5
Tilikauden tulos 282 277

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.