Sulje

Hallituksen ehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.097.420.182,01 euroa, josta tilikauden voitto on 281.705.697,79 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

EUR
Osinkona jaetaan 1,30 euroa/osake eli yhteensä 256 413 469,00
Jätetään omaan pääomaan 841 006 713,01
Yhteensä 1 097 420 182,01

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,65 euroa/osake, maksetaan 13.3.2017. Toisen erän, 0,65 euroa/osake, maksupäivästä hallitus tekee päätöksen 12.9.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessa. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon toisen erän maksupäivä on silloin 21.9.2017.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Helsingissä 26. päivänä tammikuuta 2017

Mikael Lilius                            Sune Carlsson

Maarit Aarni-Sirviö                   Kaj-Gustaf Bergh

Tom Johnstone                       Risto Murto        

Gunilla Nordström                   Markus Rauramo

          Jaakko Eskola, konsernijohtaja       

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.