Sulje
Konsernin tuloslaskelma
MEUR 2016 2015 Liite
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 4 801 5 029 1 4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -134 -77
Valmistus omaan käyttöön 2 6
Liiketoiminnan muut tuotot 55 51 5
Materiaalit ja palvelut -2 353 -2 603 6
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 159 -1 159 7
Poistot ja arvonalentumiset -138 -124 8
Liiketoiminnan muut kulut -556 -553
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 14 17 15
Liiketulos 532 587
prosentteina liikevaihdosta 11,1 11,7
Rahoitustuotot 19 11 10
Rahoituskulut -72 -45 10
Tulos ennen veroja 479 553
Tuloverot -123 -124 11
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 357 429
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 22 3
Tilikauden nettotulos 357 451
Jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajat 352 444 12
määräysvallattomat omistajat 4 7
357 451
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 1,79 2,14
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa 0,11
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 1,79 2,25
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.