Sulje
Laaja tuloslaskelma
MEUR 2016 2015
Tilikauden nettotulos 357 451
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -12 7
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 3 -2
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä -9 5
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus -52 20
määräysvallattomien omistajien osuus -1 2
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta 1 3
Rahavirran suojaukset
arvonmuutokset -16 -23
siirretty tuloslaskelmaan 58 21
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Rahavirran suojaukset
arvonmuutokset 4 4
siirretty tuloslaskelmaan -14 -5
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä -21 21
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -30 26
Tilikauden laaja tulos yhteensä 327 477
Laajan tuloksen jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajat 323 468
määräysvallattomat omistajat 3 9
327 477
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.