Sulje
Kvartaalitunnuslukuja
MEUR 10–12/
2016
7–9/
2016
4–6/
2016
1–3/
2016
10–12/
2015
7–9/
2015
4–6/
2015
1–3/
2015
Tilauskertymä
Marine Solutions 258 287 362 379 465 407 392 336
Energy Solutions 501 330 304 312 366 167 188 287
Services 565 522 527 580 572 511 579 662
Yhteensä 1 324 1 139 1 194 1 271 1 403 1 086 1 159 1 285
Tilauskanta tilikauden lopussa
Marine Solutions 2 017 2 317 2 488 2 595 2 558 2 699 2 785 2 239
Energy Solutions 1 680 1 676 1 547 1 491 1 366 1 388 1 459 1 619
Services 999 1 031 1 048 1 017 958 1 026 1 081 1 073
Yhteensä 4 696 5 024 5 083 5 103 4 882 5 112 5 325 4 931
Liikevaihto
Marine Solutions 509 390 433 335 598 448 354 321
Energy Solutions 414 177 220 132 374 243 327 182
Services 636 512 542 500 619 531 548 485
Yhteensä 1 559 1 079 1 196 967 1 590 1 222 1 230 988
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 5 2 4 3 6 5 5 2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 262 132 131 93 224 170 144 106
prosentteina liikevaihdosta 16,8 12,3 10,9 9,6 14,1 13,9 11,7 10,7
Poistot ja arvonalentumiset -34 -31 -42 -31 -33 -32 -30 -29
hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -9 -9 -9 -9 -9 -9 -7 -6
Vertailukelpoinen liiketulos 253 123 122 84 215 160 137 100
prosentteina liikevaihdosta 16,3 11,4 10,2 8,7 13,5 13,1 11,1 10,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -22 -2 -26 -1 -13 -11
Liiketulos 231 122 96 83 202 149 137 100
prosentteina liikevaihdosta 14,8 11,3 8,0 8,6 12,7 12,2 11,1 10,1
Rahoitustuotot ja -kulut -5 -7 -38 -3 -2 -17 3 -18
Tulos ennen veroja 226 115 58 80 199 132 140 82
Tuloverot -55 -31 -17 -20 -41 -35 -31 -18
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 172 84 41 60 159 97 109 64
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 22
Tilikauden nettotulos 172 84 41 60 159 97 109 86
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,87 0,43 0,19 0,30 0,79 0,49 0,54 0,43
Bruttoinvestoinnit 20 55 60 11 32 17 279 18
osakkeet ja yrityshankinnat 42 49 5 262
Liiketoiminnan rahavirta 235 189 202 -13 176 -5 47 37
Nettokäyttöpääoma (WCAP) tilikauden lopussa 490 540 602 709 543 522 404 296
Henkilöstö tilikauden lopussa
Marine Solutions 6 074 6 305 6 443 6 681 6 847 7 101 7 217 5 587
Energy Solutions 903 920 945 958 959 966 974 975
Services 10 567 10 648 10 575 10 331 10 592 10 714 10 785 10 711
Muut 467 464 465 457 459 456 451 433
Yhteensä 18 011 18 337 18 428 18 427 18 856 19 237 19 427 17 707

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.