Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Avainluvut

MEUR 1-3/2016 1-3/2015 Muutos 2015
Tilauskertymä 1 271 1 285 -1% 4 932
Tilauskanta kauden lopussa 5 103 4 931 3% 4 882
Liikevaihto 967 988 -2% 5 029
Liiketulos 83 100 -17% 587
% liikevaihdosta 8,6 10,1 11,7
Vertailukelpoinen liiketulos1 84 100 -16% 612
% liikevaihdosta 8,7 10,1 12,2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA1 93 106 -12% 643
% liikevaihdosta 9,6 10,7 12,8
Tulos ennen veroja 80 82 553
Tulos/osake, euroa 0,30 0,43 2,25
Liiketoiminnan rahavirta -13 37 255
Korolliset nettovelat kauden lopussa 639 251 372
Bruttoinvestoinnit 11 18 346
Nettovelkaantumisaste 0,32 0,14 0,17
1 Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät 1 milj. euroa rakennejärjestelykuluja, jotka liittyvät Marine Solutions -liiketoimintaan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.