Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

“Wärtsilän toiminnan kannalta vuosi 2016 on alkanut odotustemme mukaisesti. Huoltomarkkinamme ovat jatkaneet tasaista kasvuaan, ja Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 3%. Ottaen huomioon edellisvuoden vastaavan jakson vahvat luvut, olen kehitykseen tyytyväinen. Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli hyvällä tasolla, mikä johtuu suurilta osin sähkö- ja automaatiojärjestelmien hyvästä kysynnästä sekä positiivisesta kehityksestä matkustajalaivasegmentissä. Tilausaktiviteetti oli vankka myös Energy Solutions -liiketoiminnassa, mutta voimalaitostoimitusten väheneminen ja voimantuotannon markkinoiden hintapaineet vaikuttivat Wärtsilän taloudelliseen kehitykseen. Liikevaihtomme laski hienoisesti 967 miljoonaan euroon ensimmäisellä neljänneksellä, ja kannattavuutemme päätyi 8,7%:iin. Asiakkaille suunnatun laajan tarjontamme, nykyisen tilauskantamme sekä Services-liiketoiminnan kysyntänäkymien vuoksi olemme kuitenkin sitoutuneita liikevaihdon kohtuullisen kasvun ohjeistukseemme. Lisäksi odotamme, että panostukset kustannusten hallintaan ja tehokkuuden lisäämiseen tukevat kannattavuuden kehittymistä tänä vuonna.

Markkinaolosuhteet laiteliiketoiminnoissamme ovat heikentyneet. Voimantuotannon markkinoiden pienestä piristymisestä huolimatta kilpailuympäristö säilyy tiukkana. Lisäksi kauppalaivojen ylikapasiteetti ja kysynnän puute offshore-segmentissä johti alustilausten vähenemiseen ensimmäisellä neljänneksellä. Tavoitteenamme on menestyä vallitsevasta markkinatilanteesta huolimatta. Tämän seurauksena olemme tänään ilmoittaneet suunnitelmasta sopeuttaa Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintojamme. Nämä toimenpiteet ovat valitettavia, mutta välttämättömiä turvataksemme kilpailu- ja suorituskykymme tulevaisuudessa. Tämän lisäksi tavoittelemme suunnittelusyklien lyhentämistä ja aiomme siksi keskittää moottoreiden tuotekehitystä Suomeen.”

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.