Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Tilaukset ja liikevaihto vakaita haastavilla markkinoilla

Keskeistä katsauskaudelta tammi-maaliskuu 2016

  • Tilauskertymä laski 1% 1.271 milj. euroon (1.285)
  • Liikevaihto laski 2% 967 milj. euroon (988)
  • Tilaus-laskutussuhde 1,31 (1,30)
  • Vertailukelpoinen liiketulos 84 milj. euroa eli 8,7% liikevaihdosta (100 milj. euroa ja 10,1%)
  • Tulos/osake 0,30 euroa (0,43)
  • Liiketoiminnan rahavirta -13 milj. euroa (37)
  • Tilauskanta kasvoi 3% ja oli kauden lopussa 5.103 milj. euroa (4.931)

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

  • Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintoja koskevat uudelleenjärjestelysuunnitelmat julkaistiin 21.4.2016

Wärtsilä on muuttanut vaihtoehtoisista tunnusluvuista käyttämäänsä terminologiaa Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) uuden ohjeistuksen vuoksi. Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä on korvattu vertailukelpoisella liiketuloksella ja liiketulos ennen kertaluonteisia eriä ja hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja on korvattu vertailukelpoisella oikaistulla EBITA:lla. Näiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien määritelmät löytyvät tämän osavuosikatsauksen taulukoista sivulta 22. Wärtsilä esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.