Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Markkinakehitys

Energy Solutions

Tunnelma haastavilla voimantuotannonmarkkinoilla parantunut hieman

Voimalaitosmarkkinoiden aktiviteetti oli vakaata vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Sähkön kysynnän kasvu tuki voimalaitosinvestointeja kehittyvillä markkinoilla, mutta teollisuusmaissa kysyntä säilyi rajallisena. Kilpailuympäristö oli edelleen haastava, sillä tuotannon ylikapasiteetin seurauksena perinteiset moottorivalmistajat ovat keskittyneet vahvemmin voimalaitossektorille. Wärtsilän voimalaitosten tarjousaktiviteetti oli tyydyttävää vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Tarjoukset keskittyivät edelleen monipolttoaine- ja maakaasulaitoksiin.

Energy Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Vuonna 2015 kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien, 500 MW:n suuruusluokkaan yltävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensä 29,5 GW (23,4), kasvua oli 26% edellisvuoteen verrattuna. Wärtsilän markkinaosuus oli 8,3% (10,7). Markkinavolyymien kasvu johtui pääasiassa muutamista suurista tilauksista Kiinassa ja Irakissa, joiden yhteenlasketut projektikoot ylittävät 500 MW. Maailmanlaajuisiin tilauksiin sisältyvät kaikki yli 5 MW:n kaasuturbiinit ja Wärtsilän voimalaitokset.

Marine Solutions

Uusien alusten kysyntä rajallista

Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana kirjattiin 77 sopimusta uusien alusten rakentamisesta (222). Hidastunut tilausaktiviteetti johtui pääosin kauppalaivamarkkinoista, joissa alhaiset rahtihinnat ja ylikapasiteetti vähensivät konttilaivojen, kuivalastialusten ja kaasunkuljetusalusten tilauksia. Lisäksi uusien offshore-alusten kysyntä oli heikkoa, koska öljyn matalat hinnat rajoittivat edelleen öljyn etsintään ja öljykenttien kehittämiseen tehtäviä investointeja. Risteilyalusten, lauttojen ja RoRo-alusten tilausaktiviteetti oli hyvällä tasolla.

Kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa mitattuna tilausaktiviteetti jakautui tasaisemmin kolmen perinteisesti suurimman laivanrakennusmaan ulkopuolelle. Kiinan osuus vahvistetuista sopimuksista oli 49% ja Etelä-Korean 7%. Ranskan ja Italian osuus oli 14% ja 9%, mikä johtui pääosin risteilyalusten tilausten lisääntymisestä suhteessa muihin tilauksiin.

Marine Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 60% (59% edellisen neljänneksen lopussa). Apumoottoreiden markkinaosuus oli 13% (12% edellisen neljänneksen lopussa).

Services

Tasaista kehitystä huoltomarkkinoilla

Huoltomarkkinat kehittyivät tasaisesti ensimmäisen neljänneksen aikana. Merenkulkuasiakkaiden huoltokysyntä oli hyvällä tasolla, ja kehitys oli suotuisaa etenkin kauppalaiva- ja risteilyalussegmenteillä. Matala öljyn hinta aiheutti kuitenkin yhä haasteita tietyillä offshore-markkinoilla. Voimalaitoksiin liittyvän huollon kysyntä oli vakaata. Myönteisintä kehitys oli Länsi-Afrikassa, kun taas pitkäaikaisten huoltosopimusten alaisuudessa olevien voimalaitosten alentunut käyttöaste vaikutti huoltoaktiviteettiin Brasiliassa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.