Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Voimantuotannon markkinoilla pääasiallinen kysynnän kehitystä uhkaava riski on hidas päätöksenteko alueilla, joiden talouskasvu on olematonta tai rajallista. Geopoliittiset jännitteet ja merkittävät valuuttakurssimuutokset voivat hidastaa asiakkaiden päätöksentekoa. Öljyn matala hinta vaikuttaa yhä kansallisen infrastruktuurin kehityshankkeisiin öljyyn ja kaasuun perustuvissa talouksissa, etenkin Lähi-idässä ja Venäjällä. Öljyn ja kaasun hinnoittelun välisten kytkösten ja indeksoinnin ansiosta öljyn hinnan lasku kasvattaa yleensä kiinnostusta kaasukäyttöisiin voimalaitoksiin sellaisissa öljyntuontimaissa, joissa on kaasuinfrastruktuuri. Haastava kilpailuympäristö luo edelleen hinnoittelupaineita.

Maailmantalouden lyhyen aikavälin heikot kehitysnäkymät, ylikapasiteetti ja rahtitonniston alhainen kysyntä estävät perinteisiä merenkulkumarkkinoita elpymästä. Öljyn matala hinta, öljyn ja kaasun ylitarjonta sekä öljy-yhtiöiden supistuneet investoinnit rajoittavat yhä offshore-investointeja. Laivanrakennuksen hintojen lasku voi kohdistaa painetta telakoiden alihankkijoiden hinnoitteluun. Alustilausten peruutukset ovat riski, mutta neuvottelut olemassa olevien sopimusten toimitusaikojen pidentämisestä vaikuttavat olevan suurempi riski telakoiden tilauskirjoille.

Services-liiketoiminnassa kysynnän kehitystä uhkaavat pääasiassa maailmantalouden hidas kehitys ja tiettyjen alueiden poliittinen epävakaus. Haastavat olosuhteet tietyillä merenkulun markkinoilla ovat myös mahdollinen riski.

Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on erityisen suuri. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuosikertomus 2015 sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.