Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Katsauskauden tammi-maaliskuu 2016 liiketulos oli 83 milj. euroa (100), mikä vastaa 8,6% liikevaihdosta (10,1). Lasku vastaavalta jaksolta 2015 johtui pääosin voimalaitostoimitusten vähenemisestä sekä hintapaineesta voimantuotannon markkinoilla. Vertailukelpoinen liiketulos oli 84 milj. euroa (100) eli 8,7% liikevaihdosta (10,1). Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät 1 milj. euroa rakennejärjestelykuluja, jotka liittyvät Marine Solutions -liiketoimintaan. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 93 milj. euroa (106) eli 9,6% liikevaihdosta (10,7). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 9 milj. euroa (6).

Rahoituserät olivat -3 milj. euroa (-18). Nettokorot olivat -3 milj. euroa (-4). Tulos ennen veroja oli 80 milj. euroa (82). Katsauskauden verot olivat 20 milj. euroa (18), mikä vastaa 24,9%:n efektiivistä verokantaa (21,9). Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,43), ja osakekohtainen oma pääoma oli 10,18 euroa (9,43). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 20,5% (22,0). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 21,5% (21,0).

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
MEUR 1-3/2016 1-3/2015 2015
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 93 106 643
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -9 -6 -32
Vertailukelpoinen liiketulos 84 100 612
Rakennejärjestelykulut -1 -25
Liiketulos 83 100 587

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.