Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli -13 milj. euroa (37) katsauskaudella tammi-maaliskuu 2016. Nettokäyttöpääoma katsauskauden lopussa oli 709 milj. euroa (296). Nettokäyttöpääoma kasvoi 166 milj. eurolla joulukuun 2015 lopusta pääosin kasvaneiden varastojen vuoksi. Saatujen ennakoiden määrä kauden lopussa oli 618 milj. euroa (743). Joulukuun 2015 lopussa saatujen ennakoiden määrä oli 564 milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 428 milj. euroa (382) ja vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat olivat 519 milj. euroa (629). Ensimmäisen neljänneksen aikana maksettiin osinkona 1,20 euroa per osake (1,15) eli 237 milj. euroa (227).

Wärtsilällä oli maaliskuun 2016 lopussa korollisia lainoja yhteensä 1.088 milj. euroa. Joulukuun 2015 lopussa korollisia lainoja oli yhteensä 724 milj. euroa. Lyhytaikaisia lainoja, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden kuluessa, oli yhteensä 503 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli 585 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 639 milj. euroa (251), ja nettovelkaantumisaste oli 0,32 (0,14).

Konsernin maksuvalmius
MEUR 31.3.2016 31.12.2015
Rahavarat 428 334
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 519 679
Maksuvalmius 947 1 013
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 19 20
Yritystodistukset vähennettynä 363 130
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 584 883
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 12 18
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 31.3.2016 oli 29 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 45 kuukautta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.