Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Tilauskanta

Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 5.103 milj. euroa (4.931), kasvua oli 3%. Energy Solutions -tilauskanta laski 8% ja oli 1.491 milj. euroa (1.619). Marine Solutions -tilauskanta kasvoi 16% 2.595 milj. euroon (2.239). Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 1.017 milj. euroa (1.073). 5%:n lasku edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna johtui pienestä laskusta kaikilla alueilla paitsi huoltoprojekteissa.

Tilauskanta liiketoiminnoittain
MEUR 31.3.2016 31.3.2015 Muutos 31.12.2015
Energy Solutions 1 491 1 619 -8% 1 366
Marine Solutions1 2 595 2 239 16% 2 558
Services 1 017 1 073 -5% 958
Tilauskanta yhteensä 5 103 4 931 3% 4 882
1 Marine Systems Internationalin tilauskanta maaliskuun 2016 lopussa oli yhteensä 542 milj. euroa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.