Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Kvartaalitunnuslukuja
MEUR 1–3/
2016
10–12/
2015
7–9/
2015
4–6/
2015
1–3/
2015
10–12/
2014
7–9/
2014
4–6/
2014
1–3/
2014
Tilauskertymä
Marine Solutions 379 465 407 392 336 460 463 383 440
Energy Solutions 312 366 167 188 287 501 383 244 165
Services 580 572 511 579 662 561 463 510 510
Yhteensä 1 271 1 403 1 086 1 159 1 285 1 522 1 309 1 138 1 115
Tilauskanta raportointikauden lopussa
Marine Solutions 2 595 2 558 2 699 2 785 2 239 2 213 2 369 2 233 2 216
Energy Solutions 1 491 1 366 1 388 1 459 1 619 1 475 1 426 1 322 1 343
Services 1 017 958 1 026 1 081 1 073 842 879 865 824
Yhteensä 5 103 4 882 5 112 5 325 4 931 4 530 4 674 4 420 4 384
Liikevaihto
Marine Solutions 335 598 448 354 321 552 363 415 371
Energy Solutions 132 374 243 327 182 433 282 233 190
Services 500 619 531 548 485 564 472 468 435
Yhteensä 967 1 590 1 222 1 230 988 1 549 1 117 1 116 997
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 3 6 5 5 2 4 7 5 10
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 93 224 170 144 106 202 149 138 105
prosentteina liikevaihdosta 9,6 14,1 13,9 11,7 10,7 13,1 13,3 12,4 10,5
Poistot ja arvonalentumiset -31 -33 -32 -30 -29 -30 -29 -27 -29
hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -9 -9 -9 -7 -6 -6 -6 -6 -7
Vertailukelpoinen liiketulos 84 215 160 137 100 196 142 132 98
prosentteina liikevaihdosta 8,7 13,5 13,1 11,1 10,1 12,7 12,7 11,8 9,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -1 -13 -11 -30 -1 -9 -6
Liiketulos 83 202 149 137 100 166 141 123 92
prosentteina liikevaihdosta 8,6 12,7 12,2 11,1 10,1 10,7 12,6 11,0 9,3
Rahoitustuotot ja -kulut -3 -2 -17 3 -18 -9 -12 -4 -3
Tulos ennen veroja 80 199 132 140 82 157 129 119 89
Tuloverot -20 -41 -35 -31 -18 -27 -31 -28 -20
Raportointikauden tulos jatkuvista toiminnoista 60 159 97 109 64 129 98 91 70
Raportointikauden tulos lopetetuista toiminnoista 22 -9 -13 -8 -7
Raportointikauden nettotulos 60 159 97 109 86 121 85 83 63
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,30 0,79 0,49 0,54 0,43 0,60 0,43 0,42 0,31
Bruttoinvestoinnit 11 32 17 279 18 25 28 22 19
osakkeet ja yrityshankinnat 5 262 1 1
Liiketoiminnan rahavirta -13 176 -5 47 37 212 68 61 111
Nettokäyttöpääoma (WCAP) raportointikauden lopussa 709 543 522 404 296 251 379 339 292
Henkilöstö raportointikauden lopussa
Marine Solutions 6 681 6 847 7 101 7 217 5 587 5 603 5 651 5 695 5 785
Energy Solutions 958 959 966 974 975 978 990 1 000 1 056
Services 10 331 10 592 10 714 10 785 10 711 10 692 10 742 10 748 10 875
Muut 457 459 456 451 433 444 434 433 443
Yhteensä 18 427 18 856 19 237 19 427 17 707 17 717 17 817 17 876 18 159

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.